facebook
Audiobook:
O Janku przyjacielu młodzieży
autor: Maria Kączkowska
odcinek 33: Zadanie życia spełnione


W Waszych intencjach modlimy się codziennie
o godzinie 15:00 w Sanktuarium
M.B.Wspomożycielki Wiernych w Szczyrku
Za Tomka z W
Piotr
2020-03-29 19:05:04
Proszę o modlitwę w intencji mojego taty - aby szybko wrócił do zdrowia. Jest po ciężkiej operacji i w stanie zagrażającym życiu.
Krzysztof
2020-02-15 22:26:08
Proszę Boga Ojca w imię Pana Jezusa za wstawiennictwem Matki Najświętszej o opiekę od zła, szczęśliwą podróż i błogosławieństwo we wszystkich sprawach dla rodziny Jana.
Jan
2020-01-29 13:28:49
Blogi:
Agnieszka Rogala Blog
Agnieszka Rogala
relacje między rodzicami a dziećmi
Jak nie kochać dzieci.
Karol Kliszcz
pomiędzy kościołem, szkołą a oratorium
Bezmyślność nie jest drogą do Boga
Karol Kliszcz Blog
Łukasz Kołomański Blog
Łukasz Kołomański
jak pomóc im uwolnić się od uzależnień
e-uzależnienia
Andrzej Rubik
z komżą i bez komży
Tożsamość
Andrzej Rubik Blog
Maria Fortuna-Sudor Blog
Maria Fortuna-Sudor
na marginesie
Teraz!
Tomasz Łach
okiem katechety
Bóg jest czy nie jest?
Tomasz Łach Blog

Archiwum

Rok 2006 - kwiecień
RODZINA SALEZJAŃSKA - Ojcu... z Miłością

Michał Cieślak

strona: 16W sobotę, 8 kwietnia, o godz. 20 na poznańskiej Cytadeli po raz 7. odbędzie się Misterium Męki Pańskiej. Największe w Europie widowisko pasyjne przygotowane przez Towarzystwo Salezjańskie i Artura Piotrowskiego w tym roku dedykowane jest w sposób szczególny Janowi Pawłowi II.


Zamierzeniem organizatorów od początku było stworzenie widowiska pasyjnego oddziałującego na emocje odbiorców przez niezwykłe połączenie światła, dźwięku, pięknej muzyki, utworów chóralnych, barwnych kostiumów i monumentalnej scenografii. To przedstawienie ma swój rozmach i głęboki wyraz.

Symboliczne jest miejsce przedstawienia Misterium. Cytadela w Poznaniu była sceną krwawych walk podczas II wojny światowej. To tu najdłużej trwały walki o miasto w lutym 1945 r. To tu znajduje się cmentarz żołnierzy radzieckich i brytyjskich. Wały dookoła placu, na których staje pałac Piłata, świątynia jerozolimska, stół do Ostatniej Wieczerzy, Golgota, to pozostałości dawnych fortyfikacji. Z każdego miejsca placu, zdolnego pomieścić przeszło 150 tysięcy ludzi, można dokładnie śledzić przebieg akcji Misterium, mającej swój początek w Wieczerniku.

Dramaturgię poszczególnych scen podnoszą ciemności panujące na placu w zestawieniu z barwnym, profesjonalnym oświetleniem poszczególnych scen i postaci. Wiernie oddane sceny z Ewangelii prowadzą Jezusa, a z nim wszystkich uczestników od arcykapłanów do Piłata. Dobitne pytanie: A cóż to jest prawda? zwielokrotnione echem dociera aż do centrum miasta. Tak jak chichot Heroda zajętego zabawianiem swoich gości. Przejmujący jest świst biczy, odgłos razów padających na ciało Jezusa i towarzysząca im cisza na placu. I Droga Krzyżowa, podczas której Jezus, łotrzy i żołnierze idą przez cały plac oświetleni przez szpaler harcerzy z pochodniami, na stalowej konstrukcji wzniesionej nad głowami ludzi. Najbardziej dramatyczna jest scena ukrzyżowania. Wysoko nad placem górują trzy krzyże. Odgłos nadchodzącej burzy, spotęgowany przez nagłośnienie o ogromnej mocy zdaje się otaczać widzów. Zanika odgłos bicia serca Jezusa, od którego drży ziemia i wszyscy zgromadzeni. Scenę kończy uderzenie pioruna. Chwilę potem triumf Zmartwychwstania. Jezus ukazany w chwale odprowadzany na spotkanie z Matką przez silne wojskowe reflektory przy biciu Dzwonu Pokoju. Zza Golgoty wyłania się w tym czasie największy w Europie obraz Jezusa Miłosiernego. W tym roku scena finałowa przygotowywana jest specjalnie w hołdzie Janowi Pawłowi II w rocznicę Jego pogrzebu.

W organizację Misterium od początku byli zaangażowani salezjanie. Idea narodziła się w duszpasterstwie akademickim „Don Bosco” przy parafii św. Jana Bosko. Przez lata w przygotowaniach i samym wydarzeniu uczestniczą byli i obecni członkowie duszpasterstwa.
Przy każdym przedstawieniu pracuje blisko 1000 osób. Występuje 300 aktorów, 300 harcerzy oświetla Drogę Krzyżową pochodniami, 300-osobowy chór wraz z orkiestrą symfoniczną nagrał ścieżkę muzyczną do przedstawienia. Dla potrzeb widowiska zbudowano monumentalną scenografię.

Organizatorzy podkreślają jednak, że to nie rozmach i użyte środki artystyczne są najważniejsze. Dzięki takiej inscenizacji chcemy dotrzeć do każdego uczestnika, wzmocnić przekaz, oddziaływać na wnętrze. Każda z osób, które przyjdą na plac pod Dzwonem Pokoju, musi sama dać odpowiedź na Bożą Miłość – mówią organizatorzy.