facebook
Audiobook:
O Janku przyjacielu młodzieży
autor: Maria Kączkowska
odcinek 33: Zadanie życia spełnione


W Waszych intencjach modlimy się codziennie
o godzinie 15:00 w Sanktuarium
M.B.Wspomożycielki Wiernych w Szczyrku
Za Tomka z W
Piotr
2020-03-29 19:05:04
Proszę o modlitwę w intencji mojego taty - aby szybko wrócił do zdrowia. Jest po ciężkiej operacji i w stanie zagrażającym życiu.
Krzysztof
2020-02-15 22:26:08
Proszę Boga Ojca w imię Pana Jezusa za wstawiennictwem Matki Najświętszej o opiekę od zła, szczęśliwą podróż i błogosławieństwo we wszystkich sprawach dla rodziny Jana.
Jan
2020-01-29 13:28:49
Blogi:
Agnieszka Rogala Blog
Agnieszka Rogala
relacje między rodzicami a dziećmi
Jak nie kochać dzieci.
Karol Kliszcz
pomiędzy kościołem, szkołą a oratorium
Bezmyślność nie jest drogą do Boga
Karol Kliszcz Blog
Łukasz Kołomański Blog
Łukasz Kołomański
jak pomóc im uwolnić się od uzależnień
e-uzależnienia
Andrzej Rubik
z komżą i bez komży
Tożsamość
Andrzej Rubik Blog
Maria Fortuna-Sudor Blog
Maria Fortuna-Sudor
na marginesie
Teraz!
Tomasz Łach
okiem katechety
Bóg jest czy nie jest?
Tomasz Łach Blog

Archiwum

Rok 2006 - kwiecień
PLACÓWKI SALEZJAŃSKIE - Legionowo

ks. Jarosław Kubiak SDB

strona: 15Wspólnota salezjańska w Legionowie istnieje od 1998 r. Wówczas powstało Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące, a przełożeni skierowali do pracy w tej szkole trzech księży salezjanów, którzy byli formalnie włączeni do wspólnoty zakonnej w Jaciążku, ponieważ w Legionowie nie było jeszcze erygowanego domu zakonnego.

Od 2002 r. salezjanie w Legionowie tworzą samodzielną wspólnotę zakonną, której dyrektorem jest obecnie ks. Sławomir Lubiński. Do wspólnoty należą także: ks. Krzysztof Woźniak, ks. Władysław Bienias i ks. Jarosław Kubiak. Wszyscy księża pracują w Salezjańskim Liceum Ogólnokształcącym i Salezjańskim Gimnazjum w Legionowie. W miarę swoich możliwości pomagają również w duszpasterstwie parafialnym, a od 2005 r. sprawują także opiekę duszpasterską nad wspólnotą Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny, które mają swój dom zakonny w pobliżu szkoły salezjańskiej.

Salezjanie z Legionowa starają się objąć dzia-łalnością duszpastersko-
-wychowawczą nie tylko uczniów swojej szkoły, ale również młodzież z Legionowa i okolic, która uczęszcza do innych gimnazjów i liceów. Młodzież ta uczestniczy w zajęciach Salezjańskiej Organizacji Sportowej, w której działają sekcje siatkówki, koszykówki i piłki nożnej, a także Uczniowskiego Klubu Sportowego Samuraj zrzeszającego młodych judoków i gimnastyków. Inną formą działalności otwartą nie tylko dla uczniów szkoły salezjańskiej są zajęcia drużyn harcerskich zrzeszonych w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej oraz niektóre formy zajęć pozalekcyjnych i wycieczki czy obozy wypoczynkowo-formacyjne.

Dom zakonny księży salezjanów w Legionowie, mieszczący się w pobliżu szkoły, jest zawsze otwarty dla młodzieży, która może tu znaleźć miejsce odpoczynku lub nauki. Mieści się tu bowiem biblioteka wyposażona w stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, a salezjanie, w miarę swoich możliwości i przygotowania fachowego, pomagają młodzieży w zdobywaniu wiedzy i nadrabianiu zaległości w nauce. Dlatego dom ten, który umożliwia poszerzenie działalności wychowawczej i duszpasterskiej prowadzonej w szkole, prawie nigdy nie jest pusty.***
Wspólnota św. Jana Bosko w Legionowie:

ks. Sławomir Lubiński – dyrektor wspólnoty i szkół, nauczyciel religii
ks. Krzysztof Woźniak – wikariusz dyrektora wspólnoty, zastępca dyrektora Gimnazjum i Liceum, ekonom, nauczyciel religii
ks. Władysław Bienias – nauczyciel religii, języka włoskiego i języka łacińskiego
ks. Jarosław Kubiak – nauczyciel religii i matematyki