facebook
Audiobook:
O Janku przyjacielu młodzieży
autor: Maria Kączkowska
odcinek 33: Zadanie życia spełnione


W Waszych intencjach modlimy się codziennie
o godzinie 15:00 w Sanktuarium
M.B.Wspomożycielki Wiernych w Szczyrku
Proszę o modlitwę w intencji mojego taty - aby szybko wrócił do zdrowia. Jest po ciężkiej operacji i w stanie zagrażającym życiu.
Krzysztof
2020-02-15 22:26:08
Proszę Boga Ojca w imię Pana Jezusa za wstawiennictwem Matki Najświętszej o opiekę od zła, szczęśliwą podróż i błogosławieństwo we wszystkich sprawach dla rodziny Jana.
Jan
2020-01-29 13:28:49
Proszę o modlitwę o uratowanie małżeństwa Anny i Jacka.
Anna
2020-01-09 16:32:06
Blogi:
Agnieszka Rogala Blog
Agnieszka Rogala
relacje między rodzicami a dziećmi
Jak nie kochać dzieci.
Karol Kliszcz
pomiędzy kościołem, szkołą a oratorium
Bezmyślność nie jest drogą do Boga
Karol Kliszcz Blog
Łukasz Kołomański Blog
Łukasz Kołomański
jak pomóc im uwolnić się od uzależnień
e-uzależnienia
Andrzej Rubik
z komżą i bez komży
Tożsamość
Andrzej Rubik Blog
Maria Fortuna-Sudor Blog
Maria Fortuna-Sudor
na marginesie
Teraz!
Tomasz Łach
okiem katechety
Bóg jest czy nie jest?
Tomasz Łach Blog

Archiwum

Rok 2006 - luty
DUCHOWOŚĆ - Po co czcić świętych?

Natanael

strona: 22Trudności i wątpliwości związane z wiarą często wynikają z błędnego zrozumienia tego, co Kościół rzeczywiście głosi. Artykuły, które znajdziecie na tej stronie mają pomóc we właściwym zrozumieniu nauczania Kościoła. Jeżeli chcielibyście zapytać o jakiś problem, napiszcie do nas.


Wbrew zarzutom np. protestantów sprawowany przez katolików kult świętych w niczym nie ujmuje czci Bogu, ani nie traktuje ich jako rodzaj pomniejszych bóstw. Przeciwnie kult świętych jest w rzeczywistości kultem oddawanym Bogu.

Święci uczestniczą w życiu Trójjedynego Boga, które polega na tak ścisłym zjednoczeniu z Chrystusem w Duchu Świętym, że mają oni dostęp do niebiańskiej wizji Ojca. Osiągnęli ten stan życia, ku któremu my dopiero pielgrzymujemy. Ojcowie Kościoła nazywali ten stan życia przebóstwieniem – całkowitym przylgnięciem do Boga, które dokonało się dzięki temu, że Bóg w Jezusie przyjął ludzkie ciało. Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek mógł stać się Bogiem (św. Ireneusz). Dzięki zanurzeniu w Chrystusie przez Chrzest, ci którzy nie zerwą z Nim jedności, po śmierci uczestniczą w Jego boskiej naturze i cieszą się szczęściem wiecznym.

Czcząc świętych nie czcimy zatem ich samych w oderwaniu od Boga, ale czcimy Boga, który chciał w nich zamieszkać. Są oni jakby lustrem lub pryzmatem, który przekazuje Boże światło, ale nie są źródłem tego światła. Wyraża się to np. w języku liturgii, który wyraźnie rozróżnia kult samego Boga od czci oddawanej świętym. Bogu należy się chwała, adoracja, uwielbienie, prosimy Go o zmiłowanie. Tych sformułowań liturgia nie używa nigdy wobec świętych. Świętych prosimy jedynie o przyczynę, modlitwę, wstawiennictwo, orędownictwo, podkreślając ich rolę jako pośredników, a nie sprawców łask.

Ludzkie pośrednictwo jest normalnym sposobem objawiania się Boga człowiekowi. Tak jak prosimy o modlitwę żywe osoby i doświadczamy jej skuteczności, tak doskonała miłość świętych sprawia, że ich modlitwa jest jeszcze skuteczniejsza. Zanurzenie w Ciało Chrystusa nie ma charakteru indywidualnego, ale jest jednocześnie łącznością z całym Kościołem – i ziemskim i niebieskim. Cześć oddawana świętym jest też wyrazem wiary, że dzięki zjednoczeniu z Chrystusem są w stanie orędować u Boga w naszych potrzebach, a miłość nie kończy się z momentem śmierci.