facebook
Audiobook:
O Janku przyjacielu młodzieży
autor: Maria Kączkowska
odcinek 33: Zadanie życia spełnione


W Waszych intencjach modlimy się codziennie
o godzinie 15:00 w Sanktuarium
M.B.Wspomożycielki Wiernych w Szczyrku
Za Tomka z W
Piotr
2020-03-29 19:05:04
Proszę o modlitwę w intencji mojego taty - aby szybko wrócił do zdrowia. Jest po ciężkiej operacji i w stanie zagrażającym życiu.
Krzysztof
2020-02-15 22:26:08
Proszę Boga Ojca w imię Pana Jezusa za wstawiennictwem Matki Najświętszej o opiekę od zła, szczęśliwą podróż i błogosławieństwo we wszystkich sprawach dla rodziny Jana.
Jan
2020-01-29 13:28:49
Blogi:
Agnieszka Rogala Blog
Agnieszka Rogala
relacje między rodzicami a dziećmi
Jak nie kochać dzieci.
Karol Kliszcz
pomiędzy kościołem, szkołą a oratorium
Bezmyślność nie jest drogą do Boga
Karol Kliszcz Blog
Łukasz Kołomański Blog
Łukasz Kołomański
jak pomóc im uwolnić się od uzależnień
e-uzależnienia
Andrzej Rubik
z komżą i bez komży
Tożsamość
Andrzej Rubik Blog
Maria Fortuna-Sudor Blog
Maria Fortuna-Sudor
na marginesie
Strach
Tomasz Łach
okiem katechety
Bóg jest czy nie jest?
Tomasz Łach Blog

Archiwum

Rok 2006 - styczeń
RODZINA SALEZJAŃSKA - W trosce o tożsamość - Federacja Szkół Salezjańskich

s. Leokadia Wojciechowska FMA

strona: 16Od początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia, gdy tylko pojawiła się możliwość realizacji misji ewangelizacji i wychowania w szkole, odpowiedzialni za szkoły salezjańskie mieli świadomość, że wierność charyzmatowi wymaga współpracy i koordynacji działań na poziomie kraju.


Proces rozwijania współpracy, poszukiwania jej różnych, najbardziej trafnych i skutecznych form trwał kilka lat, aby w październiku 2003 r. przybrać formę Federacji Szkół Salezjańskich w Polsce. Federacja jest stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną. Zrzesza nauczycieli, wychowawców i pracowników szkół, ośrodków wychowawczych, internatów i innych placówek edukacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Towarzystwo Salezjańskie lub Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki.

Cele jakie postawiła sobie Federacja – to przede wszystkim: umacnianie i rozwijanie tożsamości salezjańskiej w pracy wychowawczej szkół i innych placówek; koordynowanie wzajemnej współpracy między salezjańskimi placówkami edukacyjnymi w Polsce i za granicą; animowanie formacji nauczycieli, wychowawców i rodziców według duchowości salezjańskiej; kreowanie w opinii publicznej pozytywnego wizerunku salezjańskiego stylu pracy i salezjańskich placówek edukacyjnych; reprezentowanie szkolnictwa salezjańskiego na poziomie krajowym wobec władz państwowych, samorządowych, oświatowych i kościelnych.

Ważnym wydarzeniem dla szkolnictwa salezjańskiego nie tylko Polski, ale Europy był II Kongres Szkolnictwa Salezjańskiego, jaki odbył się w Krakowie w dniach od 29 kwietnia do 2 maja 2005 r. Federacja koordynowała merytoryczne przygotowanie dyrektorów polskich szkół salezjańskich do udziału w tym wydarzeniu. Czteroletnią drogą do Kongresu w Krakowie była refleksja podjęta we wspólnotach wychowawczych szkół salezjańskich i centrach formacji zawodowej całej Europy (w 23 krajach, 1300 placówkach) nad tożsamością szkoły salezjańskiej w Europie. Dyrektorzy szkół salezjańskich z Polski także wzięli udział w tworzeniu Karty Tożsamości Szkoły Salezjańskiej. Przyjęcie tego dokumentu było uwieńczeniem czterodniowych obrad Kongresu.

Karta Tożsamości Szkoły Salezjańskiej nie jest dokumentem prawnym – jest dokumentem bazowym dla rozwoju tożsamości salezjańskiej naszych szkół i innych placówek edukacyjnych. Jako wychowawcy jesteśmy świadomi, że pierwszym i koniecznym warunkiem skuteczności wychowawczej, a przede wszystkim ewangelizacyjnej naszych szkół jest pogłębianie i rozwijanie tożsamości. W Karcie Tożsamości znajduje się wyjaśnienie trzech często używanych słów – katolicka, salezjańska, szkoła; a ponadto zapis tych wartości, które kierują myśleniem i działaniem wychowawców i wychowanków; relacja szkoły salezjańskiej z kulturą współczesną i wyzwaniami środowiska; działania, przez które wyraża się realizacja misji ewangelizacyjno–wychowawczej w duchu księdza Bosko i Marii Dominiki Mazzarel. Dla szkół i innych salezjańskich placówek edukacyjnych Karta Tożsamości Szkoły Salezjańskiej jest dokumentem bardzo użytecznym.

Zadaniem, jakie postawiła sobie obecnie Federacja Szkół Salezjańskich w Polsce jest animacja i koordynowanie działań w celu jak najlepszego wykorzystania Karty dla pogłębiania i umacnia salezjańskiej tożsamości naszych szkół i innych placówek edukacyjnych.