facebook
Audiobook:
O Janku przyjacielu młodzieży
autor: Maria Kączkowska
odcinek 33: Zadanie życia spełnione


W Waszych intencjach modlimy się codziennie
o godzinie 15:00 w Sanktuarium
M.B.Wspomożycielki Wiernych w Szczyrku
Proszę o modlitwę w intencji mojego taty - aby szybko wrócił do zdrowia. Jest po ciężkiej operacji i w stanie zagrażającym życiu.
Krzysztof
2020-02-15 22:26:08
Proszę Boga Ojca w imię Pana Jezusa za wstawiennictwem Matki Najświętszej o opiekę od zła, szczęśliwą podróż i błogosławieństwo we wszystkich sprawach dla rodziny Jana.
Jan
2020-01-29 13:28:49
Proszę o modlitwę o uratowanie małżeństwa Anny i Jacka.
Anna
2020-01-09 16:32:06
Blogi:
Agnieszka Rogala Blog
Agnieszka Rogala
relacje między rodzicami a dziećmi
Jak nie kochać dzieci.
Karol Kliszcz
pomiędzy kościołem, szkołą a oratorium
Bezmyślność nie jest drogą do Boga
Karol Kliszcz Blog
Łukasz Kołomański Blog
Łukasz Kołomański
jak pomóc im uwolnić się od uzależnień
e-uzależnienia
Andrzej Rubik
z komżą i bez komży
Tożsamość
Andrzej Rubik Blog
Maria Fortuna-Sudor Blog
Maria Fortuna-Sudor
na marginesie
Teraz!
Tomasz Łach
okiem katechety
Bóg jest czy nie jest?
Tomasz Łach Blog

Archiwum

Rok 2006 - styczeń
DUCHOWOŚĆ - Po co spowiedź przed księdzem?

Natanael

strona: 22Trudności i wątpliwości związane z wiarą często wynikają z błędnego zrozumienia tego, co Kościół rzeczywiście głosi. Artykuły, które znajdziecie na tej stronie mają pomóc we właściwym zrozumieniu nauczania Kościoła. Jeżeli chcielibyście zapytać o jakiś problem, napiszcie do nas.

Wyznanie grzechów przed kapłanem to dla wielu osób ogromna trudność, przede wszystkim ze względu na konieczność pokonania bariery wstydu przed drugim człowiekiem.

Wiele osób twierdzi, że nie potrzebuje pośredników do kontaktów z Bogiem. To jednak tylko pół prawdy. Owszem w momentach kiedy prosimy Boga o pomoc, zwracamy się bezpośrednio do Niego. Jednak kiedy On nam odpowiada, to czyni to już za pośrednictwem różnych znaków – najczęściej za pośrednictwem ludzi posłusznych jego woli.

W rzeczywistości wiarę zawsze otrzymujemy od kogoś – najpierw od rodziców, później katechetów, księdza lub innych osób, które dzielą się nią z nami. Bóg zawsze posługuje się ludźmi do komunikowania. Kiedy chciał powiedzieć o sobie najwięcej sam stał się człowiekiem. Nawet jeśli ktoś twierdzi, że wystarcza mu Pismo Święte, to zapomina, że zostało ono napisane nie bezpośrednio przez Boga, ale przez ludzi, którzy pod natchnieniem Ducha Świętego pisali do konkretnych osób w konkretnych wspólnotach Kościoła. Czytane w oderwaniu od wspólnoty wierzących może prowadzić do nieprawdziwych, a czasem niebezpiecznych wniosków, jak to się dzieje w przypadku sekt.

Tak jak chrześcijaninie przez sakrament Chrztu stają się Chrystusem dla świata, w którym żyją, tak sakrament Kapłaństwa sprawia, że kapłan uobecnia Chrystusa dla wspólnoty Kościoła. Chrystus działa w jego osobie szczególnie podczas sprawowania sakramentów. Pomimo ograniczeń księdza jako człowieka, daje mu Ducha Świętego, który odpuszcza grzechy i napełnia łaską. Bez sakramentu kapłaństwa nie byłoby to możliwe.

Rozgrzeszenie kapłańskie rozwiewa wątpliwości – jeśli spowiedź była dobrze przygotowana (rachunek sumienia), żal i wyznanie grzechów szczere i dopełniony obowiązek zadośćuczynienia, to odpuszczenie jest pewne.