facebook
Audiobook:
O Janku przyjacielu młodzieży
autor: Maria Kączkowska
odcinek 33: Zadanie życia spełnione


W Waszych intencjach modlimy się codziennie
o godzinie 15:00 w Sanktuarium
M.B.Wspomożycielki Wiernych w Szczyrku
O ustanie pandemii corona wirusa
Staszek
2020-05-29 10:06:03
W intencji wszystkich MAM
Ala
2020-05-29 10:04:41
Za Tomka z W
Piotr
2020-03-29 19:05:04
Blogi:
Agnieszka Rogala Blog
Agnieszka Rogala
relacje między rodzicami a dziećmi
Jak nie kochać dzieci.
Karol Kliszcz
pomiędzy kościołem, szkołą a oratorium
Bezmyślność nie jest drogą do Boga
Karol Kliszcz Blog
Łukasz Kołomański Blog
Łukasz Kołomański
jak pomóc im uwolnić się od uzależnień
e-uzależnienia
Andrzej Rubik
z komżą i bez komży
Na dłoń czy na klęczkach?
Andrzej Rubik Blog
Maria Fortuna-Sudor Blog
Maria Fortuna-Sudor
na marginesie
Strach
Tomasz Łach
okiem katechety
Bóg jest czy nie jest?
Tomasz Łach Blog

Archiwum

Rok 2005 - październik
W ORATORIUM - Rola animatora w życiu społecznym i w Kościele

jp

strona: 21Być animatorem w oratorium – to zaakceptować ograniczenie swojej aktywności w życiu społecznym i kościelnym. Rola animatora nie pozwala na przyjęcie na siebie zbyt wielu posług. Wymaga niemal codziennego bycia z grupą, przygotowania programów i zajęć, poświęcenia dużej części wolnego czasu.


Animator musi rezygnować z wielu spotkań, jakie oferuje mu lokalna społeczność i wspólnota Kościoła. Jednak wśród tych ograniczeń potrafi aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i kościelnym. Pozostaje razem z młodymi, towarzyszy ich wzrostowi, pomagając dokonywać dojrzałych wyborów dotyczących wiary i kultury. Bycie animatorem jest dla niego pasjonującą rolą społeczną i kościelną, nawet jeśli nie jest wszystkim w życiu młodych ludzi i nie rozwiązuje wszystkich ich problemów.

Z cierpliwością podejmuje wysiłki dla zapewnienia młodym należnego im miejsca i okazji do formacji, a także, by praca wychowawcza miała swoje przełożenie na życie społeczne i kościelne.

Wymaga to od animatora, by nie zamykał się w grupie i oratorium, ale utrzymywał – sam i z innymi animatorami – łączność ze światem problemów społecznych, politycznych i wspólnoty Kościoła. Zadaniem wspólnoty wychowawczej jest zagwarantowanie przepływu informacji dotyczących tych tematów i możliwości uczestniczenia w różnych organizmach życia społecznego, politycznego i duszpasterstwa młodzieżowego.