facebook
Audiobook:
O Janku przyjacielu młodzieży
autor: Maria Kączkowska
odcinek 33: Zadanie życia spełnione


W Waszych intencjach modlimy się codziennie
o godzinie 15:00 w Sanktuarium
M.B.Wspomożycielki Wiernych w Szczyrku
Za Tomka z W
Piotr
2020-03-29 19:05:04
Proszę o modlitwę w intencji mojego taty - aby szybko wrócił do zdrowia. Jest po ciężkiej operacji i w stanie zagrażającym życiu.
Krzysztof
2020-02-15 22:26:08
Proszę Boga Ojca w imię Pana Jezusa za wstawiennictwem Matki Najświętszej o opiekę od zła, szczęśliwą podróż i błogosławieństwo we wszystkich sprawach dla rodziny Jana.
Jan
2020-01-29 13:28:49
Blogi:
Agnieszka Rogala Blog
Agnieszka Rogala
relacje między rodzicami a dziećmi
Jak nie kochać dzieci.
Karol Kliszcz
pomiędzy kościołem, szkołą a oratorium
Bezmyślność nie jest drogą do Boga
Karol Kliszcz Blog
Łukasz Kołomański Blog
Łukasz Kołomański
jak pomóc im uwolnić się od uzależnień
e-uzależnienia
Andrzej Rubik
z komżą i bez komży
Tożsamość
Andrzej Rubik Blog
Maria Fortuna-Sudor Blog
Maria Fortuna-Sudor
na marginesie
Teraz!
Tomasz Łach
okiem katechety
Bóg jest czy nie jest?
Tomasz Łach Blog

Archiwum

Rok 2006 - wrzesień
W ORATORIUM. Funkcje animatora w grupie cz. III

jp

strona: 19Trzecią ważną rolą animatora jest koordynacja i przewodnictwo w opracowywaniu i realizowaniu projektów grupy. Młodzi ludzie zwłaszcza w początkowych etapach formacji nie są w stanie objąć całości sytuacji, która może być skomplikowana i dynamiczna. Nie oznacza to, że projekt wychowawczy to rzecz animatora. Także i w tym przypadku nie może on zastąpić grupy ani podejmować za nią decyzji, a projekt nie może mieć celów, których grupa nie zna i nie wybrała.

Jeżeli grupa sama decyduje o kształcie projektu, to nie jest ona w stanie właściwie określić kolejnych etapów jego opracowania i realizacji. Nie jest w stanie na przykład wybrać treści religijnych czy kulturalnych niezbędnych do osiągnięcia wyznaczonych celów albo określić kompetencji koniecznych do niektórych zadań. To są obszary, w których funkcją animatora jest koordynacja i prowadzenie, wskazywanie sposobów przezwyciężania niespodziewanych trudności, zmiana strategii, wybór nowych dróg pozwalających osiągnąć cel.

Funkcją animatora jest tutaj nie tyle przekazanie specjalistycznej wiedzy, co zapewnienie grupie wewnętrznych i zewnętrznych warunków umożliwiających owocne przeżycie doświadczenia. Szczególnie uważny musi być w wyłapywaniu powodów trudności, negatywnych wpływów i manipulacji, których znaczenie może rosnąć, jeśli młodzi tracą niezależność. Musi też uważać, aby młodzi rozwijali umiejętność dokonywania samodzielnych odkryć oraz osobistej refleksji nad doświadczeniami grupy. Animator musi wymagać od grupy przyswojenia – wspólnego i osobistego – przeżywanego doświadczenia. Bez tej aktywności ogromny wysiłek grupy może pójść na marne.