facebook
Audiobook:
O Janku przyjacielu młodzieży
autor: Maria Kączkowska
odcinek 33: Zadanie życia spełnione


W Waszych intencjach modlimy się codziennie
o godzinie 15:00 w Sanktuarium
M.B.Wspomożycielki Wiernych w Szczyrku
Za Tomka z W
Piotr
2020-03-29 19:05:04
Proszę o modlitwę w intencji mojego taty - aby szybko wrócił do zdrowia. Jest po ciężkiej operacji i w stanie zagrażającym życiu.
Krzysztof
2020-02-15 22:26:08
Proszę Boga Ojca w imię Pana Jezusa za wstawiennictwem Matki Najświętszej o opiekę od zła, szczęśliwą podróż i błogosławieństwo we wszystkich sprawach dla rodziny Jana.
Jan
2020-01-29 13:28:49
Blogi:
Agnieszka Rogala Blog
Agnieszka Rogala
relacje między rodzicami a dziećmi
Jak nie kochać dzieci.
Karol Kliszcz
pomiędzy kościołem, szkołą a oratorium
Bezmyślność nie jest drogą do Boga
Karol Kliszcz Blog
Łukasz Kołomański Blog
Łukasz Kołomański
jak pomóc im uwolnić się od uzależnień
e-uzależnienia
Andrzej Rubik
z komżą i bez komży
Tożsamość
Andrzej Rubik Blog
Maria Fortuna-Sudor Blog
Maria Fortuna-Sudor
na marginesie
Teraz!
Tomasz Łach
okiem katechety
Bóg jest czy nie jest?
Tomasz Łach Blog

Archiwum

Rok 2006 - wrzesień
GDZIEŚ BLISKO. Media salezjańskie w Polsce

koad. Sebastian Wiśniewski SDB

strona: 8Ksiądz Bosko rozumiał ewangelizacyjne i katechetyczne znaczenie środków społecznego przekazu i przykładał do nich dużą wagę w swojej działalności wychowawczej. Ponieważ jako integralną część charyzmatu salezjańskiego uważał wychowywanie warstw ludowych, w dziele tym szczególną rolę wyznaczył słowu drukowanemu. Był promotorem „dobrej prasy” i wydawcą.

Ksiądz Bosko był nie tylko genialnym wychowawcą, ale też płodnym pisarzem. Liczba jego publikacji (książek i broszurek) osiągnęła aż 403 tytuły. Najbardziej znaną była seria Czytanek katolickich, które po krótkim okresie pomocy biskupa Ivrei, drukował w założonej przez siebie drukarni przy Oratorium na Valdocco. Przesłanie Czytanek miało być proste i łatwe do przyswojenia. Zawierało żywoty papieży pierwszych wieków, krótkie żywoty świętych, przede wszystkim młodych, porady dotyczące życia moralnego, ale też z zakresu gospodarstwa domowego i ekonomii. Czytanki katolickie, których druk rozpoczął w 1853 r. od 3 000 egzemplarzy, w roku 1870 osiągnęły nakład 12 000.

Wydawnictwa i drukarnie
Obecnie w Polsce funkcjonują dwa wydawnictwa prowadzone przez salezjanów: Wydawnictwo Salezjańskie w Warszawie oraz Wydawnictwo Poligrafii Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie. Książki wydawane przez warszawskie Wydawnictwo są pomocą dla rodziców, nauczycieli, katechetów i wychowawców w przygotowaniu młodego człowieka do życia w rodzinie i społeczeństwie. Są wśród nich pomoce katechetyczne i wychowawczo-pedagogiczne, modlitewniki oraz biografie świętych, wśród których największą popularnością cieszą się Święci na każdy dzień ks. Wincentego Zaleskiego. Znaczna część pozycji to książki dla dzieci – bajki i opowieści biblijne. Wydawnictwo Salezjańskie współpracuje też salezjańskimi wydawnictwami zagranicznymi – przede wszystkim z macierzystym wydawnictwem salezjańskim Elle Di Ci we Włoszech, z niemieckimi Don Bosco Verlag i Herder Verlag oraz angielskim Lion Publishing.
W ostatnich latach rozwinęło się i nadal rozwija wydawnictwo Poligrafii Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie.

Prasa
Polską edycją założonego przez księdza Bosko w 1877 r. czasopisma dla Rodziny Salezjańskiej „Il Bollettino Salesiano” jest magazyn salezjański „Don BOSCO”. Dziś obok włoskiego oryginału ukazuje się w 55 edycjach, 29 językach i dociera do 151 krajów. Jest pismem skierowanym także do rodziców, wychowawców, katechetów, animatorów młodzieżowych i wszystkich, którym bliskie są ideały świętego Jana Bosko.
Od 1975 r. nakładem inspektorii salezjańskich ukazuje się także periodyk o charakterze naukowym pod tytułem Seminare. W czasopiśmie tym ukazują się artykuły, recenzje i sprawozdania z zakresu teologii, filozofii, historii oraz dotyczące problematyki społecznej i pedagogicznej. Obok artykułów w języku polskim zamieszczane są streszczenia w języku angielskim, niemieckim, francuskim lub włoskim. Chociaż Seminare jest pismem, w którym owoce swoich badań naukowych publikują przede wszystkim salezjanie pracujący na uniwersytetach i w seminariach duchownych, to jest ono otwarte dla innych pracowników naukowych, zarówno duchownych, jak świeckich.
Czasopismami promującymi świat misji salezjańskich są wydawane przez Salezjański Ośrodek Misyjny w Warszawie „Misje Salezjańskie” oraz „Młodzi Światu” wydawane przez Salezjański Wolontariat Misyjny Młodzi Światu w Krakowie.
Każda z inspektorii salezjanów i sióstr salezjanek wydaje „Wiadomości Inspektorialne” będące kroniką działalności duszpasterskiej i wychowawczej inspektorii. Są one formą komunikacji i prezentacji placówek oraz ich działalności współbraciom z prowincji i tym pracującym za granicami kraju, rodzicom, przyjaciołom oraz innym sympatykom dzieła salezjańskiego.
Wiele parafii, szkół i niektóre oratoria wydają własne gazetki lub pisemka o charakterze lokalnym. Ich celem jest przybliżenie sympatykom tych dzieł działalności jaką prowadzą i jej ducha. Często treści z gazetek lokalnych zamieszczane są również na stronach internetowych tych placówek.

Internet
Główny portal salezjański w Polsce to www.salezjanie.pl. Z serwisu informacyjnego można zasięgnąć konkretnych informacji dotyczących różnych form salezjańskiej obecności w kraju i za granicą. W bibliotece strony można znaleźć wiadomości z Domu Generalnego w Rzymie, listy misjonarzy i wolontariuszy, informacje o Rodzinie Salezjańskiej, a także wiele tekstów dotyczących duchowości i wychowania (wiele archiwalnych z „Don BOSCO”). Ogólnopolska strona internetowa salezjanów to również miejsce, które promuje wiedzę o świętych i błogosławionych Rodziny Salezjańskiej. Strona zawiera odnośniki do wszystkich innych ważniejszych stron salezjańskich w Polsce.
Ciekawą i ważną inicjatywą jest portal młodzieżowy www.bosko.pl . Mimo iż oficjalnie nie przedstawia się jako portal salezjański jest prowadzony przez salezjanów z inspektorii warszawskiej. Portal zawiera wszystko to, co dla młodego chrześcijanina może być atrakcyjne – kącik muzyczny, poradnik duchowy, bibliotekę, chat, recenzje książek i filmów, propozycje lectio divina. Nazwy działów mówią same za siebie: credensik, kłopotnik, codziennik, relaksik. Specjalne miejsce poświęcone jest pokoleniu Jana Pawła II, gdzie można dowiedzieć się wielu ciekawostek związanych z wielkim prorokiem naszych czasów.
Oczywiście bardzo wiele domów, parafii, szkół, oratoriów czy też innych inicjatyw salezjańskich posiada własne strony internetowe.

Multimedia
Sektor multimediów wydawał się przez długi czas obszarem, w którym niewiele się działo (choć powstawały filmy dokumentalne np. o poznańskiej piątce), jednak produkcja filmów Książe, którego wybrał ksiądz Bosko o błogosławionym Auguście Czartoryskim oraz Święte Dębniki o salezjańskich męczennikach z Krakowa ukazują, że i w tej dziedzinie nastąpił postęp. W planach jest też kolejny film, poświęcony męczennikom z Wronieckiej. Choć film jeszcze nie powstał, to dzięki współpracy z Centrum Wychowania i Duszpasterstwa Młodzieży w Krakowie i magazynem „Don BOSCO” zespół New Day wydał płytę Piątka, która muzyką i tekstami promuje wśród młodych ludzi świadectwo i styl świętości poznańskich męczenników.
Ostatnio w Salezjańskim Ośrodku Misyjnym w Warszawie pojawiła nowa inicjatywa – Multimedia Don Bosco. We współpracy z włoskimi Missioni Don Bosco, zajmie się promocją multimedialną świata misji salezjańskich.

Współpraca z mediami
Rodzina Salezjańska jest także obecna w mediach zarówno publicznych, jak też lokalnych. W przeszłości przykładem duszpasterstwa medialnego najmłodszych widzów była współpraca salezjanki s. Marioli Kłos w programie Telewizji Polskiej Ziarno. Salezjanie i ich praca często pojawiają się w mediach przy okazji różnych wydarzeń. Jest też ogromna ilość artykułów dotycząca pracy salezjańskiej w prasie ogólnopolskiej i lokalnej.
Przekonanie św. Jana Bosko o konieczności bycia wśród ludzi przez słowo drukowane, dzisiaj towarzyszy Rodzinie Salezjańskiej w Polsce uaktualnione o te środki przekazu, których ksiądz Bosko znać jeszcze nie mógł.