facebook
Audiobook:
O Janku przyjacielu młodzieży
autor: Maria Kączkowska
odcinek 33: Zadanie życia spełnione


W Waszych intencjach modlimy się codziennie
o godzinie 15:00 w Sanktuarium
M.B.Wspomożycielki Wiernych w Szczyrku
Za Tomka z W
Piotr
2020-03-29 19:05:04
Proszę o modlitwę w intencji mojego taty - aby szybko wrócił do zdrowia. Jest po ciężkiej operacji i w stanie zagrażającym życiu.
Krzysztof
2020-02-15 22:26:08
Proszę Boga Ojca w imię Pana Jezusa za wstawiennictwem Matki Najświętszej o opiekę od zła, szczęśliwą podróż i błogosławieństwo we wszystkich sprawach dla rodziny Jana.
Jan
2020-01-29 13:28:49
Blogi:
Agnieszka Rogala Blog
Agnieszka Rogala
relacje między rodzicami a dziećmi
Jak nie kochać dzieci.
Karol Kliszcz
pomiędzy kościołem, szkołą a oratorium
Bezmyślność nie jest drogą do Boga
Karol Kliszcz Blog
Łukasz Kołomański Blog
Łukasz Kołomański
jak pomóc im uwolnić się od uzależnień
e-uzależnienia
Andrzej Rubik
z komżą i bez komży
Tożsamość
Andrzej Rubik Blog
Maria Fortuna-Sudor Blog
Maria Fortuna-Sudor
na marginesie
Teraz!
Tomasz Łach
okiem katechety
Bóg jest czy nie jest?
Tomasz Łach Blog

Archiwum

Rok 2006 - wrzesień
WYZWANIA

ks. Andrzej Godyń SDB

strona: 3Środki masowego przekazu otaczają nas. Są takim samym, (a czasem ważniejszym) środowiskiem życia jak rodzina, parafia, osiedle, na którym mieszkamy. Oczywiście bezkonkurencyjna jest telewizja – najważniejsze okno naszego mieszkania. Po niej radio, z którego otrzymujemy najwcześniejsze wiadomości, prasa, która interpretuje w naszym imieniu to, co się wokół dzieje, a od niedawna Internet. Same w sobie nie są niczym złym. Są środkiem. Sposobem spędzania wolnego czasu, źródłem rozrywki, wiedzy, zabójcą nudy lub złodziejem czasu. Jednak podobnie jak wiele innych środków ze sługi łatwo zamieniają się w pana.

Niebezpieczeństwo jakie towarzyszy korzystaniu z nich, zwłaszcza w przypadku dzieci i młodzieży, to zbyt daleko idący kredyt zaufania. Dla wielu z nich fakt, że coś „powiedzieli w telewizji” lub „napisali w gazecie” jest wystarczającym dowodem, że tak właśnie było. Tymczasem środki społecznego przekazu mają swoje sposoby mówienia prawdy i nieprawdy, rządzą się regułami, które trzeba znać, aby umieć wyłuskiwać rzeczy wartościowe, ignorować byle jakie i bronić się przed złymi. Znajomość tych reguł jest niezbędna dla wychowawcy i odpowiedzialnego rodzica, których zadaniem jest pomagać młodemu człowiekowi interpretować rzeczywistość oczami dojrzałego chrześcijanina – szczególnie rzeczywistość przetworzoną przez mass media.

W tym numerze Don BOSCO chcemy zwrócić uwagę naszych Czytelników na wagę środków masowego przekazu w procesie wychowania. Ich rola we wprowadzaniu młodego człowieka w rozumienie otaczającego go świata jest ogromna i nie zawsze pozytywna. Towarzysząc młodym we wchodzeniu w rzeczywistość dorosłych, pominięcie tej jej części może zniweczyć wiele dotychczasowego trudu.