facebook
Audiobook:
O Janku przyjacielu młodzieży
autor: Maria Kączkowska
odcinek 33: Zadanie życia spełnione


W Waszych intencjach modlimy się codziennie
o godzinie 15:00 w Sanktuarium
M.B.Wspomożycielki Wiernych w Szczyrku
Za Tomka z W
Piotr
2020-03-29 19:05:04
Proszę o modlitwę w intencji mojego taty - aby szybko wrócił do zdrowia. Jest po ciężkiej operacji i w stanie zagrażającym życiu.
Krzysztof
2020-02-15 22:26:08
Proszę Boga Ojca w imię Pana Jezusa za wstawiennictwem Matki Najświętszej o opiekę od zła, szczęśliwą podróż i błogosławieństwo we wszystkich sprawach dla rodziny Jana.
Jan
2020-01-29 13:28:49
Blogi:
Agnieszka Rogala Blog
Agnieszka Rogala
relacje między rodzicami a dziećmi
Jak nie kochać dzieci.
Karol Kliszcz
pomiędzy kościołem, szkołą a oratorium
Bezmyślność nie jest drogą do Boga
Karol Kliszcz Blog
Łukasz Kołomański Blog
Łukasz Kołomański
jak pomóc im uwolnić się od uzależnień
e-uzależnienia
Andrzej Rubik
z komżą i bez komży
Tożsamość
Andrzej Rubik Blog
Maria Fortuna-Sudor Blog
Maria Fortuna-Sudor
na marginesie
Teraz!
Tomasz Łach
okiem katechety
Bóg jest czy nie jest?
Tomasz Łach Blog

Archiwum

Rok 2006 - marzec
DUCHOWOŚĆ - Wiara czy rozum?

Natanael

strona: 22Trudności i wątpliwości związane z wiarą często wynikają z błędnego
zrozumienia tego, co Kościół rzeczywiście głosi. Artykuły, które znajdziecie na tej stronie, mają pomóc we właściwym zrozumieniu nauczania Kościoła. Jeżeli chcielibyście zapytać o jakiś problem, napiszcie do nas.


Na pytanie, czy chrześcijanin powinien w poszukiwaniu prawdy opierać się na wierze czy na rozumie, właściwa odpowiedź brzmi: na jednym i drugim. Dwie postawy sprzeczne z katolicyzmem – to fideizm i racjonalizm.

Fideizm mówi, że trzeba ufać tylko objawieniu – jeśli np. rozum mówi co innego niż Pismo Święte, to należy bezkrytycznie przyjąć to, co jest w Biblii (czy w innych księgach uważanych za święte), a odrzucić wywody naukowe. Jest to postawa charakterystyczna np. dla islamu, większości wspólnot chrześcijańskich w Stanach Zjednoczonych, świadków Jehowy. Jeśli w Biblii jest napisane, że Bóg stworzył świat w ciągu 6 dni, to tekst ten należy traktować tylko dosłownie.

Racjonalizm natomiast mówi, że jedynym źródłem wiedzy może być rozum. Jakakolwiek wiedza wynikająca z wiary jest niewiarygodna i przecząca rozumowi. Jest to postawa np. ateistów.

Istotę katolickiego podejścia do tej kwestii ujął św. Anzelm w znanym zdaniu fides querens intellectum, czyli wiara szukająca racji, posługująca się rozumem. Wychodzi ono z założenia, że Bóg, który objawia się człowiekowi, jest jednocześnie twórcą praw rządzących światem, a zatem prawda pochodząca z wiary nie może przeczyć wiedzy pochodzącej z rzetelnego poznania świata instrumentami nauki. Wiara będzie miała swój „skok w nieznane”, czyli zaufanie Bożemu Objawieniu, po czym będzie go interpretować narzędziami logiki i wiedzy dostępnej ludzkiemu rozumowi. I tak np. wbrew kreacjonistom, którzy twierdzą, że świat został stworzony dokładnie tak, jak jest opisane w Księdze Rodzaju, katolik będzie szukał sensu symboliki opisu stworzenia świata, pamiętając o stanie wiedzy i kulturze autora, który pod natchnieniem Ducha Świętego pisał tekst mający opisać relację między człowiekiem a Bogiem, a nie przedstawić całość wiedzy kosmologicznej.