facebook
Audiobook:
O Janku przyjacielu młodzieży
autor: Maria Kączkowska
odcinek 33: Zadanie życia spełnione


W Waszych intencjach modlimy się codziennie
o godzinie 15:00 w Sanktuarium
M.B.Wspomożycielki Wiernych w Szczyrku
Za Tomka z W
Piotr
2020-03-29 19:05:04
Proszę o modlitwę w intencji mojego taty - aby szybko wrócił do zdrowia. Jest po ciężkiej operacji i w stanie zagrażającym życiu.
Krzysztof
2020-02-15 22:26:08
Proszę Boga Ojca w imię Pana Jezusa za wstawiennictwem Matki Najświętszej o opiekę od zła, szczęśliwą podróż i błogosławieństwo we wszystkich sprawach dla rodziny Jana.
Jan
2020-01-29 13:28:49
Blogi:
Agnieszka Rogala Blog
Agnieszka Rogala
relacje między rodzicami a dziećmi
Jak nie kochać dzieci.
Karol Kliszcz
pomiędzy kościołem, szkołą a oratorium
Bezmyślność nie jest drogą do Boga
Karol Kliszcz Blog
Łukasz Kołomański Blog
Łukasz Kołomański
jak pomóc im uwolnić się od uzależnień
e-uzależnienia
Andrzej Rubik
z komżą i bez komży
Tożsamość
Andrzej Rubik Blog
Maria Fortuna-Sudor Blog
Maria Fortuna-Sudor
na marginesie
Teraz!
Tomasz Łach
okiem katechety
Bóg jest czy nie jest?
Tomasz Łach Blog

Archiwum

Rok 2006 - marzec
PLACÓWKI SALEZJAŃSKIE - Kraków, wspólnota św. Dominika Savio

ks. Dariusz Bartocha SDB

strona: 15Historia domu salezjańskiego, w którym mieści się Salezjańskie Centrum Wychowania i Duszpasterstwa Młodzieży (WDM) liczy 23 lata. A od 15 października 1994 r. mieści się tutaj Centrum Wychowania i Duszpasterstwa Młodzieży


Wspólnotę WDM-u tworzy czterech salezjanów, pracujących na polu duszpasterstwa młodzieżowego oraz animacji powołaniowej i misyjnej. Prowadzą oni formację animatorów, wychowawców, samorządów szkolnych, wolontariuszy oraz organizują różnego rodzaju spotkania młodzieży ze wszystkich placówek salezjańskich inspektorii krakowskiej, a wśród nich odbywające się już od 16 lat Ispektorialne Święto Młodości – Savionalia. Ciekawą inicjatywą było powołanie w 2004 r. Ośrodka Pomocy Absolwentom, mającego na celu pomoc w znalezieniu pracy bezrobotnej młodzieży.

W strukturach WDM-u funkcjonuje Krajowe Centrum Duszpasterstwa Młodzieży, które prowadzi animację i koordynuje działania duszpasterstwa młodzieżowego wszystkich 4 inspektorii oraz niektórych wspólnych inicjatyw wraz z dwiema inspektoriami salezjanek. Centrum każdorazowo przygotowuje polską reprezentację młodzieży na europejskie spotkania MGS- Confronto, a także pomaga młodzieży zorganizować raz na 3 lata spotkanie na terenie kraju – Forum MGS Polska. Ponadto koordynuje udział polskich grup w Światowych Dniach Młodzieży, w Eurizonie oraz innych inicjatywach.

Od października 2004 r.Centrum jest także członkiem Don Bosco Youth-Net, europejskiej sieci młodzieżowych organizacji salezjańskich z 11 krajów.

W 1999 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej powołało przy WDM Salezjańskie Centrum Edukacyjne, w ramach którego organizowane są kursy, szkolenia i programy edukacyjne dla nauczycieli i wychowawców. Dom przy ul. Tynieckiej 39 mieści też Schronisko Młodzieżowe, z którego korzystają głównie grupy młodzieży organizujące swoje rekolekcje, wycieczki szkolne bądź turnusy wakacyjne, a także biuro Stowarzyszenia Inspektorialnego SALOS.

Ważną częścią pracy salezjanów w WDM-ie jest animacja powołaniowa. Organizowane są dni skupienia, rekolekcje, spotkania formacyjne dla młodzieży, niedziele powołaniowe oraz inne inicjatywy. Od sierpnia 2005 r.działalność WDM-u wzbogaciła się o aspekt misyjny wraz z dołączeniem do wspólnoty Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego Młodzi Światu.

Oprócz szeroko pojętej pracy dla i z młodzieżą, salezjanie z WDM-u obejmują też opieką duszpasterską dom pomocy społecznej w podkrakowskich Więckowicach.

* * *

Salezjanie pracujący w Krakowie
we wspólnocie św. Dominika Savio

ks. Dariusz Bartocha – dyrektor wspólnoty, krajowy delegat ds. duszpasterstwa młodzieżowego, delegat ks. inspektora ds. duszpasterstwa młodzieżowego w Inspektorii św. Jacka,
ks. Jan Hańderek – z-ca dyrektora,
Delegat ks. Inspektora ds. Animacji Powołaniowej,
ks. Krzysztof Grabowski – ekonom,
odpowiedzialny za schronisko młodzieżowe, kapelan w Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach,
ks. Adam Parszywka – Delegat ks. Inspektora ds. Animacji Misyjnej, prezes Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego Młodzi Światu.