facebook
Audiobook:
O Janku przyjacielu młodzieży
autor: Maria Kączkowska
odcinek 33: Zadanie życia spełnione


W Waszych intencjach modlimy się codziennie
o godzinie 15:00 w Sanktuarium
M.B.Wspomożycielki Wiernych w Szczyrku
Za Tomka z W
Piotr
2020-03-29 19:05:04
Proszę o modlitwę w intencji mojego taty - aby szybko wrócił do zdrowia. Jest po ciężkiej operacji i w stanie zagrażającym życiu.
Krzysztof
2020-02-15 22:26:08
Proszę Boga Ojca w imię Pana Jezusa za wstawiennictwem Matki Najświętszej o opiekę od zła, szczęśliwą podróż i błogosławieństwo we wszystkich sprawach dla rodziny Jana.
Jan
2020-01-29 13:28:49
Blogi:
Agnieszka Rogala Blog
Agnieszka Rogala
relacje między rodzicami a dziećmi
Jak nie kochać dzieci.
Karol Kliszcz
pomiędzy kościołem, szkołą a oratorium
Bezmyślność nie jest drogą do Boga
Karol Kliszcz Blog
Łukasz Kołomański Blog
Łukasz Kołomański
jak pomóc im uwolnić się od uzależnień
e-uzależnienia
Andrzej Rubik
z komżą i bez komży
Tożsamość
Andrzej Rubik Blog
Maria Fortuna-Sudor Blog
Maria Fortuna-Sudor
na marginesie
Strach
Tomasz Łach
okiem katechety
Bóg jest czy nie jest?
Tomasz Łach Blog

Archiwum

Rok 2009 - maj
SALEZJAŃSKI RUCH MŁODZIEŻOWY. Święto św. Dominika Savio

***

strona: 16Proponowane nabożeństwo przeznaczone jest dla grup młodzieżowych. Zaleca się, aby odprawiono je w godzinach wieczornych.

I. Obrzędy wstępne
K: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
W: Amen.
K: Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi.
W: I z duchem twoim.

Komentarz:
W radosne święto Dominika Savio, patrona naszej młodości, gromadzi nas Chrystus, abyśmy słuchając Jego Słowa, zapragnęli pójść drogą świętości. Chcemy zatrzymać się w naszym zabieganiu i prosić o dary Ducha Świętego. Bogactwo modlitw i psalmów Kościoła niech będzie nam pomocą w naszym zjednoczeniu się z Bogiem. Poszczególne psalmy będziemy wykonywać na przemian ze scholą (chórem). Zwróćmy również uwagę na znaczenie poszczególnych symboli i obrazów związanych z życiem św. Dominika. Odśpiewamy teraz hymn, który zaczerpnięty jest z liturgii nieszporów przeznaczonych na wspomnienie świętych mężczyzn. Mówi on o Ośmiu Błogosławieństwach. Życie ich treścią świadczy o dojrzałości chrześcijańskiej niezależnie od wieku osoby, która je praktykuje.
Podczas śpiewu hymnu młodzież wnosi zapalone kaganki (podpłomyki, znicze) i umieszcza je półkolem przed obrazem św. Dominika Savio. Ważne, aby było ich osiem. Umieszczane są podczas śpiewu zwrotek hymnu:

Hymn:
Błogosławiony, ubogi w duchu,
Bo już posiada królestwo niebios,
Błogosławiony, co swymi łzami
zasłużył sobie na pocieszenie.
Błogosławiony pokorny człowiek,
Którego dusza szukała ciszy,
Błogosławiony, co walczył mężnie
O sprawiedliwość, bo ją otrzymał.
Błogosławiony, służący braciom
Przez czułą dobroć i miłosierdzie.
Błogosławiony czystego serca,
Albowiem teraz ogląda Boga.
Błogosławiony szerzący pokój,
Bo synem Bożym nazwany został.
Błogosławiony prześladowany
Za swoją wiarę i miłość Pana.
Błogosławiony Twój uczeń, Jezus,
Którego pamięć sławimy dzisiaj.
Jego modlitwa niech nam pomoże
Wypełniać wolę naszego Ojca.
Błogosławieństwo i cześć na wieki
Niech będzie Tobie i Ojcu z Duchem.
Błogosławiona Najświętsza Trójca,
Przeczyste źródło doskonałości. Amen.

II. Modlitwa psalmami
Komentarz:
Dominik, od wczesnego dzieciństwa wychowywany był w duchu przyjaźni z Bogiem. Jako pięcioletni chłopiec chętnie przybywał do parafialnego kościoła, aby służyć jako ministrant. Również w domu był przykładem dobrego zachowania. Podobnie jak mały Janek Bosko, również Dominik wiedział, że Pan Bóg widzi wszystko. Do tego stopnia był o tym przekonany, że nieraz wprawiał w zakłopotanie dorosłych.
Scenka:
Osoby: rodzice, Dominik, znajomy ojca;
Dekoracja: stół, 4 krzesła, naczynia do obiadu.
Pora obiadu. Mama nakrywa do stołu. Ojciec zaprasza ruchem ręki gościa. Sam żegna się nieznacznie. Mama woła:
– Dominiku, chodź do stołu.
– Już idę mamusiu.
Po chwili zbliżają się do stołu. Znajomy ojca od razu siada do stołu i bierze się za jedzenie. Dominik patrzy przez chwilę i odsuwa talerz. Odchodzi od stołu. Mama zdziwiona takim zachowaniem podchodzi do niego.
– Dominiku, źle się czujesz? Co się dzieje?
– Mamo, ten pan chyba nie jest chrześcijaninem, przecież nie można zacząć jeść bez modlitwy. Tak robią tylko zwierzątka.

Psalm 1:
Następuje śpiew antyfony i Psalmu 15, z tekstów wspólnych o świętych mężczyznach (LG II s. 1711).

Komentarz:
W życiu Dominika nadszedł upragniony dzień Pierwszej Komunii Świętej. W przeddzień tej niezwykłej uroczystości Dominik pisze postanowienia. W modlitewnej zadumie odczytajmy słowa, które zaważyły na całym Jego życiu.

Scenka:
Dziewczęta ubrane w białe alby, wnoszą kartony z wypisanymi postanowieniami Dominika Savio. Każdą z dziewcząt poprzedza chłopiec niosący pochodnię (świecę). Na końcu idzie chłopiec ubrany jak Dominik, który po kolei odbiera kartony od poszczególnych osób, pokazuje je wysoko wiernym i kładzie przed ołtarzem tak, aby były możliwe do odczytania. Wszystko dzieje się w rytm odpowiednio dobranej muzyki (np. Vangelis, Ennio Moriccone itp.)

Psalm 2:
Po skończonej scence następuje śpiew antyfony i psalmu 112 (LG II s. 1712).

Komentarz:
Pan Bóg dokonuje rzeczy wielkich i godnych podziwu. Dał nam księdza Bosko, abyśmy wpatrzeni w jego przykład zbliżali się ku Jedynej Prawdzie i Życiu. Zaś Dominik Savio jest przykładem na to, że droga do świętości jest możliwa dla każdego z nas. Prośmy naszych patronów, aby nas prowadzili we właściwym kierunku.

Scenka:
Dominik stoi oparty o drzewo. Sprawia wrażenie smutnego. Podchodzi ksiądz Bosko.
– Dominiku, czemu jesteś smutny?
– No bo prosiłem, aby ksiądz mi pomógł zostać świętym, a to chyba nie takie proste.
– Owszem pomogę ci, ale musisz mi powiedzieć w czym tak naprawdę problem?
– Przecież to niemożliwe, przecież tu trzeba godzin modlitwy, postu, pokuty, a przecież w oratorium wszystko jest zaplanowane i wydaje mi się, że mamy sporo czasu również na zabawę.
– No, dobrze Dominiku. Chyba wiem, o co ci chodzi. Posłuchaj. Zabraniam ci pościć. Jesteś na to za młody i za wątły. Modlitwa ma swój czas w naszym życiu. Nie zabraniam ci, ale proszę o rozsądek. Pamiętasz, kiedy znalazłem cię w kościele, zamiast na posiłku i na lekcjach? A co do umartwień. Mój drogi Dominiku, będzie wiele sytuacji w twoim życiu, które nie do końca będą ci się podobały. Te cierpienia, niewygody, może przykrości ze strony kolegów, potraktuj jako umartwienia i ofiaruj je Jezusowi. Chcesz usłyszeć krótką receptę na świętość?
– Oczywiście.
– A więc słuchaj uważnie. Bądź radosny. Dobrze wypełniaj swoje obowiązki. Pomagaj innym.
– Dziękuję księdzu.
Dominik odchodzi i mówi do siebie.
– Hm… tylko tyle? A może … może, „aż” tyle?

Psalm 3:
Następuje śpiew antyfony i pieśni (LG II s. 1713).

III. Liturgia Słowa
Czytanie:
Lektor czyta fragment z LG II s. 1713 – Rz 8, 28-30.

Komentarz:
Naszą wieczorną modlitwę przeżywamy w okresie paschalnym. Dlatego też wznieśmy do Boga radosny śpiew „Alleluja”, który otworzy nasze serca na słowa Ewangelii. Po odczytaniu Bożego Słowa jeszcze raz powtórzymy śpiew, oddając w tym czasie cześć Księdze Ewangeliarza. Następnie kapłan skieruje do nas homilię, my zaś po jej zakończeniu zachowamy przez chwilę milczenie.

Aklamacja przed Ewangelią:
Alleluja, alleluja, alleluja
Kto przyjmuje dziecko w imię moje,* Mnie przyjmuje.

Ewangelia:
Mk 10, 13-16 – Jezus przyjmuje i błogosławi dzieci. Diakon lub inny kapłan odczytuje Ewangelię.

Komentarz:
Ksiądz Bosko wierzył, że Wspomożycielka Wiernych prowadzi jego dzieło do Chrystusa. Również Dominik był o tym przekonany. Założył w oratorium Towarzystwo Niepokalanej. Jego szlachetna postawa była odzwierciedleniem czci i przywiązania wobec tej, która uwierzyła i z ufnością przyjęła niezbadane wyroki Opatrzności. Złączeni we wspólnocie modlitwy powstańmy teraz i razem z Maryją wyśpiewajmy dziękczynne „Magnificat”.

Magnificat:
Podczas trwania śpiewu następuje wniesienie obrazu lub figury Wspomożycielki Wiernych. Niosącym obraz (figurę) mogą towarzyszyć świece lub pochodnie. Kapłan okadza ołtarz, krzyż ołtarzowy, paschał. Przed i po śpiewie „Magnificat” wykonuje się antyfonę: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, do takich bowiem należy królestwo niebieskie”.

IV. Modltiwa przed Najświętszym Sakramentem
Komentarz:
Pewnego dnia Dominika zabrakło na śniadaniu i lekcjach w szkole. Zaniepokojony ksiądz Bosko zaczął go szukać. Po pewnym czasie odnalazł go w kościele, trwającego w modlitewnym zachwycie przed Jezusem w Najświętszym Sakramencie. Dopiero silne szarpnięcie za ramię przywróciło Dominika do rzeczywistości. Pod koniec swojego życia Dominik odchodził z uśmiechem na ustach, z otwartymi ramionami i słowami: „Tatusiu, jakie piękne rzeczy widzę”. Niech jego przykład pomoże nam teraz uklęknąć przed Jezusem Eucharystycznym.
Następuje pieśń na wystawienie: „Kłaniam się Tobie”, „Pokój wam” lub „Jesteśmy piękni” albo odpowiedni kanon z Taizé.

Modlitwa:
Jezu Chryste, Zmartwychwstały Panie. Prowadzeni przykładem Niepokalanej Wspomożycielki przychodzimy do Ciebie. Zachęceni postawą św. Dominika Savio, pragniemy przed Tobą zanosić najważniejszą modlitwę tego wieczoru. Nasze serca będą niespokojne dopóki nie spoczną w Tobie. Wierzymy, że dzięki Twojej łasce, pragnienie życia świętego i gorliwego wypełni nasze dusze. Przedstawiciele naszej wspólnoty złożą teraz przed Tobą kosze zawierające dziękczynienia, przeprosiny i prośby. My zaś chcemy trwać na modlitwie.
Młodzież przynosi kosze z modlitwami i składa je przed ołtarzem, na którym wystawiony jest Najświętszy Sakrament. Czynią to podczas dowolnej pieśni ku czci św. Dominika.

Śpiew:
Uwielbiam Cię o mój Boże…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…
Jezu, Maryjo, Józefie Święty…

V. Błogosławieństwo
Oto jest dzień, który dał nam Pan (liturgia dominikańska) lub inna pieśń eucharystyczna.

Modlitwa:
Módlmy się. Boże Ty przez paschalne misterium Twojego Syna, odkupiłeś wszystkich ludzi, + zachowaj w nas dzieło Twojego miłosierdzia, * abyśmy mogli osiągnąć jego owoce. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Śpiew:
„Jesus Christ you are my life” – hymn Światowych Dni Młodzieży lub „Nie lękajcie się – hymn spotkania z Benedyktem XVI w 2006 roku.

VI. Zakończenie
Na zakończenie śpiewa się Apel Jasnogórski, natomiast przy wyjściu procesji – dowolną pieśń ku czci św. Dominika Savio.