facebook
Audiobook:
O Janku przyjacielu młodzieży
autor: Maria Kączkowska
odcinek 33: Zadanie życia spełnione


W Waszych intencjach modlimy się codziennie
o godzinie 15:00 w Sanktuarium
M.B.Wspomożycielki Wiernych w Szczyrku
Za Tomka z W
Piotr
2020-03-29 19:05:04
Proszę o modlitwę w intencji mojego taty - aby szybko wrócił do zdrowia. Jest po ciężkiej operacji i w stanie zagrażającym życiu.
Krzysztof
2020-02-15 22:26:08
Proszę Boga Ojca w imię Pana Jezusa za wstawiennictwem Matki Najświętszej o opiekę od zła, szczęśliwą podróż i błogosławieństwo we wszystkich sprawach dla rodziny Jana.
Jan
2020-01-29 13:28:49
Blogi:
Agnieszka Rogala Blog
Agnieszka Rogala
relacje między rodzicami a dziećmi
Jak nie kochać dzieci.
Karol Kliszcz
pomiędzy kościołem, szkołą a oratorium
Bezmyślność nie jest drogą do Boga
Karol Kliszcz Blog
Łukasz Kołomański Blog
Łukasz Kołomański
jak pomóc im uwolnić się od uzależnień
e-uzależnienia
Andrzej Rubik
z komżą i bez komży
Tożsamość
Andrzej Rubik Blog
Maria Fortuna-Sudor Blog
Maria Fortuna-Sudor
na marginesie
Teraz!
Tomasz Łach
okiem katechety
Bóg jest czy nie jest?
Tomasz Łach Blog

Archiwum

Rok 2008 - luty
DUCHOWOŚĆ. Piątkowy post

Natanael

strona: 13Czy to prawda, że po przekroczeniu niemieckiej granicy nie obowiązuje piątkowy post od pokarmów mięsnych? Czy zjedzenie mięsa w piątek jest grzechem w Polsce, a w Niemczech już nie?
Łucja

Tak Stary, jak i Nowy Testament wielokrotnie podkreślają wagę postu. Jezus, odpowiadając na pytanie uczniów św. Jana Chrzciciela dlaczego Jego uczniowie nie poszczą, zapowiada, że to nastąpi: „Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć”. Podobnie wskazuje na skuteczność postu w walce ze złym duchem: „Wtedy uczniowie zbliżyli się do Jezusa na osobności i pytali: «Dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić?» On zaś im rzekł: «Z powodu małej wiary waszej. (…) Ten zaś rodzaj złych duchów wyrzuca się tylko modlitwą i postem»”.

Przykazania dotyczące przestrzegania postów to tzw. przykazania kościelne. W odróżnieniu od przykazań Bożych, które dotyczą wszystkich, są one związane z życiem wspólnot Kościoła osadzonych w konkretnych realiach historyczno-kulturowych. Choć przykazania kościelne obowiązują katolików na całym świecie, to niektóre wynikające z nich normy i przepisy leżą w gestii episkopatów poszczególnych krajów, które mogą wyznaczać ich zakres i czas obowiązywania. Przykazania kościelne w swojej poprzedniej, jak i obecnej wersji, każą „zachowywać nakazane posty”. Dni postne, w które każdy katolik jest zobowiązany do przestrzegania ścisłego postu zarówno jakościowego (od pokarmów mięsnych), jak i ilościowego (tylko 3 posiłki w ciągu dnia w tym raz do syta) to Środa Popielcowa i Wielki Piątek. W pozostałe piątki roku na terenie diecezji polskich obowiązuje post od pokarmów mięsnych.

Ponieważ episkopaty Kościołów w innych państwach mogą podejmować odmienne decyzje w sprawie sposobu zachowywania piątkowego postu, jest możliwe, że po przekroczeniu granic obowiązywać mogą inne normy w tym względzie. Zdrowy rozsądek podpowiada, żeby nie traktować tej kwestii w sposób czysto prawny: „tu grzech, a tam już nie” i minimalistyczny, ale chcieć zrozumieć istotę piątkowego postu, czyli solidarność z umierającym z miłości Chrystusem. Wtedy decydujące będzie poczucie przynależności do kościelnej wspólnoty. Jeśli jest się za granicą, np. tylko na wczasach, to nie powinno się bez poważnej przyczyny rezygnować z norm własnej wspólnoty Kościelnej. Jeśli jednak przebywa się za granicą na stałe i bierze udział w życiu tamtejszej wspólnoty, to można stosować się w tym względzie do jej zwyczajów. Choć wierność odwiecznej tradycji Kościoła nigdzie nie powinna budzić zdziwienia.