facebook
Audiobook:
O Janku przyjacielu młodzieży
autor: Maria Kączkowska
odcinek 33: Zadanie życia spełnione


W Waszych intencjach modlimy się codziennie
o godzinie 15:00 w Sanktuarium
M.B.Wspomożycielki Wiernych w Szczyrku
Za Tomka z W
Piotr
2020-03-29 19:05:04
Proszę o modlitwę w intencji mojego taty - aby szybko wrócił do zdrowia. Jest po ciężkiej operacji i w stanie zagrażającym życiu.
Krzysztof
2020-02-15 22:26:08
Proszę Boga Ojca w imię Pana Jezusa za wstawiennictwem Matki Najświętszej o opiekę od zła, szczęśliwą podróż i błogosławieństwo we wszystkich sprawach dla rodziny Jana.
Jan
2020-01-29 13:28:49
Blogi:
Agnieszka Rogala Blog
Agnieszka Rogala
relacje między rodzicami a dziećmi
Jak nie kochać dzieci.
Karol Kliszcz
pomiędzy kościołem, szkołą a oratorium
Bezmyślność nie jest drogą do Boga
Karol Kliszcz Blog
Łukasz Kołomański Blog
Łukasz Kołomański
jak pomóc im uwolnić się od uzależnień
e-uzależnienia
Andrzej Rubik
z komżą i bez komży
Tożsamość
Andrzej Rubik Blog
Maria Fortuna-Sudor Blog
Maria Fortuna-Sudor
na marginesie
Teraz!
Tomasz Łach
okiem katechety
Bóg jest czy nie jest?
Tomasz Łach Blog

Archiwum

Rok 2006 - czerwiec
W ORATORIUM. Funkcje animatora w grupie

jp

strona: 19

Animator jest formatorem na tyle, na ile uruchamia proces zdobywania wiedzy i umiejętności, który prowadzi grupę ku coraz większej dojrzałości, aż po uświadomienie sobie przez nią odpowiedzialności za własną formację. Ta rola animatora może być spełniana w różny sposób w zależności od problemów, które grupa napotyka. W konsekwencji animator może występować w różnych funkcjach, które się wzajemnie uzupełniają. Także grupa może zajać stanowisko wobec funkcji animatora w różnych sytuacjach, aby pomóc mu w zrozumieniu, czy pełni ją w sposób właściwy. Jednym z ważniejszych zadań animatora jest udzielanie informacji. Funkcja, której animator powinien zazwyczaj unikać - to rola doradcy do dyspozycji grupy. Wobec problemów grupa może szukać u animatora gotowych recept. Jednak byłoby to zanegowanie istoty procesu animacji. Animator nigdy nie powinien sam rozwiazywać problemów zamiast grupy. Wobec nowego problemu czuje się raczej ekspertem. Jeśli z jednej strony zachęca grupę do podjęcia go z pełną odpowiedzialnością, to z drugiej uczy, jak postępować, by znaleźć rozwiązanie. Mówi o etapach do pokonania, udziela informacji niezbędnych, by grupa mogła się zorganizować i podjać decyzje. Po udzieleniu pomocy w zrozumieniu problemu i przeanalizowaniu możliwych kierunków działań, oddaje grupie inicjatywę znalezienia konkretnych rozwiazań. Funkcja animatora z tego punktu widzenia jest dzielenie się wiedzą.