facebook
Audiobook:
O Janku przyjacielu młodzieży
autor: Maria Kączkowska
odcinek 33: Zadanie życia spełnione


W Waszych intencjach modlimy się codziennie
o godzinie 15:00 w Sanktuarium
M.B.Wspomożycielki Wiernych w Szczyrku
O ustanie pandemii corona wirusa
Staszek
2020-05-29 10:06:03
W intencji wszystkich MAM
Ala
2020-05-29 10:04:41
Za Tomka z W
Piotr
2020-03-29 19:05:04
Blogi:
Agnieszka Rogala Blog
Agnieszka Rogala
relacje między rodzicami a dziećmi
Jak nie kochać dzieci.
Karol Kliszcz
pomiędzy kościołem, szkołą a oratorium
Bezmyślność nie jest drogą do Boga
Karol Kliszcz Blog
Łukasz Kołomański Blog
Łukasz Kołomański
jak pomóc im uwolnić się od uzależnień
e-uzależnienia
Andrzej Rubik
z komżą i bez komży
Na dłoń czy na klęczkach?
Andrzej Rubik Blog
Maria Fortuna-Sudor Blog
Maria Fortuna-Sudor
na marginesie
Strach
Tomasz Łach
okiem katechety
Bóg jest czy nie jest?
Tomasz Łach Blog

Archiwum

Rok 2007 - maj
DUCHOWOŚĆ. Komu zadośćuczynił Jezus

Natanael

strona: 13Jezus na krzyżu zadośćuczynił za grzechy ludzi. Ale komu zadośćuczynił? Bogu Ojcu? Ojciec nie mógł mu po prostu darować?

Anna

Obraz Boga jako tego, który czuje się obrażony naszymi grzechami i każe sobie za nie słono płacić, jest niestety dosyć częsty w myśleniu religijnym. W rzeczywistości działanie zbawcze Boże jest powodowane miłością wszystkich trzech Osób Boskich. Było inicjatywą Ojca posłać Syna, by Ten stał się człowiekiem, umarł i zmartwychwstał dla zbawienia wszystkich ludzi. Istotą grzechu i jego konsekwencji – śmierci jest dobrowolne oddalenie się od Boga (Ojca), który jest Życiem. Syn umarł i „zstąpił do piekieł”, czyli stanu, gdzie z własnej woli znajdują się ludzie, którzy znaleźli się „poza” Bogiem, wykluczając sami siebie z obiegu Jego miłości. Takie uniżenie się Syna Bożego, na którym skupiła się pełnia nienawiści szatana, umożliwiło człowiekowi wydostanie się z tego stanu konsekwencji uczynionego zła. Mówimy zatem, że Jezus „wykupił” (czy też odkupił) ludzi z niewoli grzechu, śmierci, szatana. Duch Święty jest w tym działaniu darem dla ludzi i spoiwem, włączającym ich w Ciało Chrystusa (co dokonuje się przez chrzest i pozostałe sakramenty), a tym samym jednoczącym ich na powrót z zapewniającą wieczne szczęście miłością Ojca.

Zadośćuczynienie Bogu rozumiemy więc jako przyprowadzenie do Ojca przez Syna wszystkich ludzi oddalonych przez grzech.