facebook
Audiobook:
O Janku przyjacielu młodzieży
autor: Maria Kączkowska
odcinek 33: Zadanie życia spełnione


W Waszych intencjach modlimy się codziennie
o godzinie 15:00 w Sanktuarium
M.B.Wspomożycielki Wiernych w Szczyrku
Za Tomka z W
Piotr
2020-03-29 19:05:04
Proszę o modlitwę w intencji mojego taty - aby szybko wrócił do zdrowia. Jest po ciężkiej operacji i w stanie zagrażającym życiu.
Krzysztof
2020-02-15 22:26:08
Proszę Boga Ojca w imię Pana Jezusa za wstawiennictwem Matki Najświętszej o opiekę od zła, szczęśliwą podróż i błogosławieństwo we wszystkich sprawach dla rodziny Jana.
Jan
2020-01-29 13:28:49
Blogi:
Agnieszka Rogala Blog
Agnieszka Rogala
relacje między rodzicami a dziećmi
Jak nie kochać dzieci.
Karol Kliszcz
pomiędzy kościołem, szkołą a oratorium
Bezmyślność nie jest drogą do Boga
Karol Kliszcz Blog
Łukasz Kołomański Blog
Łukasz Kołomański
jak pomóc im uwolnić się od uzależnień
e-uzależnienia
Andrzej Rubik
z komżą i bez komży
Tożsamość
Andrzej Rubik Blog
Maria Fortuna-Sudor Blog
Maria Fortuna-Sudor
na marginesie
Strach
Tomasz Łach
okiem katechety
Bóg jest czy nie jest?
Tomasz Łach Blog

Archiwum

Rok 2009 - czerwiec
DUCHOWOŚĆ. Odmowa chrztu

Natanael

strona: 21Ksiądz nie chciał ochrzcić dziecka moich znajomych, bo powiedział, że nie mają ślubu kościelnego. Mógł odmówić udzielenia sakramentu?

Pierwotną praktyką Kościoła był chrzest dorosłych, którzy świadomie i dobrowolnie przyjmowali wiarę, często pomimo groźby szykan i prześladowań. Praktyka chrztu dzieci pojawiła się w Kościele, kiedy chrześcijaństwo było już mocno ugruntowane i przekazywane z pokolenia na pokolenie. Kościół wyszedł z założenia, że nie należy odkładać wejścia dzieci w misterium Chrystusa, jeśli od najmłodszych lat rodzice będą je wychowywali w wierze, tym bardziej, że wysoka umieralność dzieci kazała zastanawiać się, co dzieje się z duszami dzieci nieochrzczonych.

Ten stan utrzymywał się bezproblemowo tak długo, jak etyczne zasady chrześcijaństwa dominowały także w życiu społecznym. Postępujący proces laicyzacji powoduje, że coraz więcej jest sytuacji takich, jak przytoczona w pytaniu. Kapłan odpowiedzialny za wspólnotę wierzących musi w takim przypadku rozeznać czy dziecko będzie wychowywane w wierze czy nie. Jeśli stwierdzi, że trudno spodziewać się przekazu wiary i dawania chrześcijańskiego świadectwa po rodzicach, którzy świadomie i dobrowolnie trwają w stanie grzechu ciężkiego, ma prawo (i obowiązek) odmówić ich dziecku chrztu. Jeśli natomiast rozezna, że inne osoby (chrzestni, dziadkowie itp.) są w stanie zagwarantować w pełni chrześcijańską formację dziecka, może zadecydować inaczej.
Nie istnieje prawo rodziców do ochrzczenia dziecka bez gotowości z ich strony do życia zgodnego z wymogami wiary. Ich dziecku należy wówczas zostawić swobodę świadomego wyboru wiary chrześcijańskiej po osiągnięciu dojrzałości.