facebook
Audiobook:
O Janku przyjacielu młodzieży
autor: Maria Kączkowska
odcinek 33: Zadanie życia spełnione


W Waszych intencjach modlimy się codziennie
o godzinie 15:00 w Sanktuarium
M.B.Wspomożycielki Wiernych w Szczyrku
O ustanie pandemii corona wirusa
Staszek
2020-05-29 10:06:03
W intencji wszystkich MAM
Ala
2020-05-29 10:04:41
Za Tomka z W
Piotr
2020-03-29 19:05:04
Blogi:
Agnieszka Rogala Blog
Agnieszka Rogala
relacje między rodzicami a dziećmi
Jak nie kochać dzieci.
Karol Kliszcz
pomiędzy kościołem, szkołą a oratorium
Bezmyślność nie jest drogą do Boga
Karol Kliszcz Blog
Łukasz Kołomański Blog
Łukasz Kołomański
jak pomóc im uwolnić się od uzależnień
e-uzależnienia
Andrzej Rubik
z komżą i bez komży
Tożsamość
Andrzej Rubik Blog
Maria Fortuna-Sudor Blog
Maria Fortuna-Sudor
na marginesie
Strach
Tomasz Łach
okiem katechety
Bóg jest czy nie jest?
Tomasz Łach Blog

Archiwum

Rok 2008 - wrzesień
DUCHOWOŚĆ. Odejście z Kościoła

Natanael

strona: 13Czy przejście z Kościoła rzymskokatolickiego do innego Kościoła chrześcijańskiego jest grzechem?

W recytowanym każdej niedzieli wyznaniu wiary mówimy m.in.: „wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół”. Słowo „apostolski” oznacza, że Kościół, do którego przynależymy jest Kościołem założonym przez apostołów, w tym Piotra, któremu Jezus powiedział: „Ty jesteś Piotr (czyli Skała), i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”.

Kościół ten trwa nieprzerwanie od czasów apostolskich, dzięki Duchowi Świętemu bezbłędnie zachowuje tzw. depozyt wiary, czyli naukę Chrystusa i jej prawdziwą interpretację w zmieniających się warunkach historycznych, nieprzerwanie od czasów apostołów jest w nim przekazywany sakrament kapłaństwa (gestem włożenia rąk na głowę kandydata i modlitwą przyzywającą Ducha Świętego), dzięki któremu jest ważnie celebrowana Eucharystia i pozostałe sakramenty związane z mocą sakramentu kapłaństwa: (bierzmowanie, spowiedź, namaszczenie chorych). Kościół katolicki istniał i sprawował Eucharystię, jeszcze zanim zostały spisane księgi Nowego Testamentu, które powstawały jako jego pisma „do użytku wewnętrznego”, a tradycja Kościoła pozwoliła oddzielić, które księgi są natchnione przez Ducha Świętego, a które są tylko apokryfami. Odejście z Kościoła założonego na Skale – Piotrze, do kościołów, wspólnot wyznaniowych czy wręcz sekt zakładanych przez różne inne postacie historyczne, jest zawsze odejściem od tego Kościoła, o którym Chrystus mówił do Piotra, że jest Jego Kościołem. W większości przypadków jest też pozbawieniem się uczestnictwa w prawdziwym Ciele Chrystusa, jakim jest Eucharystia oraz pozostałych sakramentów (nie licząc sakramentu chrztu, który jest wspólny dla wszystkich Kościołów wyznających wiarę w Trójcę Świętą).

Na ile odejście od Kościoła katolickiego jest aktem świadomym i dobrowolnym, jest też grzechem.