facebook
Audiobook:
O Janku przyjacielu młodzieży
autor: Maria Kączkowska
odcinek 33: Zadanie życia spełnione


W Waszych intencjach modlimy się codziennie
o godzinie 15:00 w Sanktuarium
M.B.Wspomożycielki Wiernych w Szczyrku
Za Tomka z W
Piotr
2020-03-29 19:05:04
Proszę o modlitwę w intencji mojego taty - aby szybko wrócił do zdrowia. Jest po ciężkiej operacji i w stanie zagrażającym życiu.
Krzysztof
2020-02-15 22:26:08
Proszę Boga Ojca w imię Pana Jezusa za wstawiennictwem Matki Najświętszej o opiekę od zła, szczęśliwą podróż i błogosławieństwo we wszystkich sprawach dla rodziny Jana.
Jan
2020-01-29 13:28:49
Blogi:
Agnieszka Rogala Blog
Agnieszka Rogala
relacje między rodzicami a dziećmi
Jak nie kochać dzieci.
Karol Kliszcz
pomiędzy kościołem, szkołą a oratorium
Bezmyślność nie jest drogą do Boga
Karol Kliszcz Blog
Łukasz Kołomański Blog
Łukasz Kołomański
jak pomóc im uwolnić się od uzależnień
e-uzależnienia
Andrzej Rubik
z komżą i bez komży
Tożsamość
Andrzej Rubik Blog
Maria Fortuna-Sudor Blog
Maria Fortuna-Sudor
na marginesie
Teraz!
Tomasz Łach
okiem katechety
Bóg jest czy nie jest?
Tomasz Łach Blog

Archiwum

Rok 2006 - maj
DUCHOWOŚĆ. Dlaczego niewinni cierpią

Natanael

strona: 22

Słuchałam w radiu wspomnień osób, które doświadczyły piekła obozów koncentracyjnych. Dlaczego Bóg pozwolił na tak wielkie cierpienia i niesprawiedliwość? Anna
Tak naprawdę, żeby być uczciwym, to na pytanie o sens cierpienia nie ma odpowiedzi jasnej i prostej, po której można by skinąć głową i powiedzieć: Aha. Stary Testament poświęcił mu całą Księgę Hioba, tylko po to, żeby na koniec jej główny bohater zwiesił głowę i przyznał przed Bogiem, że jest za mały, by to pojąć.
Chrześcijanin też nie zna kryteriów, według których Bóg pozwala, by niektórzy cierpieli, podczas gdy inni żyją w wygodzie i bezpieczeństwie. Jednak męka i śmierć Chrystusa na krzyżu pozwala chrześcijaninowi odpowiedzieć, że Bóg, kiedy sam stał się człowiekiem, przeszedł przez to wszystko, o co jest oskarżany, a swoim Zmartwychwstaniem dał nadzieję, że cierpienie i śmierć nie mają ostatniego słowa. Jednak, aby zrozumieć sens chrześcijańskiej odpowiedzi, trzeba przez wiarę wyjść poza perspektywę doczesności i otworzyć się na wieczność.
Gotowość męczenników, takich jak ojciec Kolbe czy salezjanin ks. Józef Kowalski, do świadczenia o Chrystusie aż po ofiarę życia nawet w piekle Auschwitz przypomina o tej prawdzie, wyrażonej przez św. Pawła w pierwszym liście do Koryntian, słowami że: ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują.