facebook
Audiobook:
O Janku przyjacielu młodzieży
autor: Maria Kączkowska
odcinek 33: Zadanie życia spełnione


W Waszych intencjach modlimy się codziennie
o godzinie 15:00 w Sanktuarium
M.B.Wspomożycielki Wiernych w Szczyrku
Za Tomka z W
Piotr
2020-03-29 19:05:04
Proszę o modlitwę w intencji mojego taty - aby szybko wrócił do zdrowia. Jest po ciężkiej operacji i w stanie zagrażającym życiu.
Krzysztof
2020-02-15 22:26:08
Proszę Boga Ojca w imię Pana Jezusa za wstawiennictwem Matki Najświętszej o opiekę od zła, szczęśliwą podróż i błogosławieństwo we wszystkich sprawach dla rodziny Jana.
Jan
2020-01-29 13:28:49
Blogi:
Agnieszka Rogala Blog
Agnieszka Rogala
relacje między rodzicami a dziećmi
Jak nie kochać dzieci.
Karol Kliszcz
pomiędzy kościołem, szkołą a oratorium
Bezmyślność nie jest drogą do Boga
Karol Kliszcz Blog
Łukasz Kołomański Blog
Łukasz Kołomański
jak pomóc im uwolnić się od uzależnień
e-uzależnienia
Andrzej Rubik
z komżą i bez komży
Tożsamość
Andrzej Rubik Blog
Maria Fortuna-Sudor Blog
Maria Fortuna-Sudor
na marginesie
Teraz!
Tomasz Łach
okiem katechety
Bóg jest czy nie jest?
Tomasz Łach Blog

Archiwum

Rok 2006 - maj
W ORATORIUM. Sposób na patriotyzm

Konrad Janowicz

strona: 18Patriotyzm dla młodych ludzi staje się coraz bardziej pojęciem niezrozumiałym. Mimo że prawie każdy potrafi powiedzieć, czym jest patriotyzm, to nie każdy już potrafi odnaleźć jego elementy w swoim postępowaniu.
Patriotyzm jest to postawa charakteryzująca się poczuciem szacunku, umiłowania oraz oddaniem względem własnej ojczyzny i możliwością ponoszenia ofiar. Charakteryzuje się też przedkładaniem celów ważnych dla ojczyzny nad osobistymi, a w skrajnych przypadkach gotowością do poświęcenia własnego zdrowia lub życia. Od nacjonalizmu i szowinizmu odróżnia go otwartość na inne narody i tolerancja wobec nich.
Definicja patriotyzmu wymaga od nas naprawdę wiele.
Ja jednak chciałbym się skupić na konkretnym aspekcie, mianowicie na historii naszej ojczyzny. Znajomość losów naszego kraju jest wyrazem szacunku i umiłowania. Aby bardziej uzmysłowić naszym wychowankom, że poszerzanie wiedzy o Polsce nie powinno wynikać tylko z konieczności, ale również z poczucia obowiązku i chęci poznania dziejów ojczyzny proponuję zorganizowanie konkursu. Najlepiej, aby mial on formę testu, ponieważ łatwiej jest sprawdzić i ocenić takie prace. Jeśli chodzi o zakres materiału, to może on dotyczyć np. Konstytucji 3 Maja. Musi być jednak bardzo jasno określony. Najlepiej, aby uczestnicy dostali spis lektur, na podstawie których wystarczająco przygotują się do konkursu.
Warto odpowiednio wcześniej przeprowadzić spotkanie w grupach i omówić problem patriotyzmu wśród dzisiejszej młodzieży. Konkurs oczywiście powinien zakończyć się wyłonieniem zwycięzców i odpowiednim ich nagrodzeniem,
ale pamiętajcie również o uczestnikach, wręczając im np. pamiątkowe dyplomy za udział w konkursie.
Niech jednak nie pochłonie was całkowicie samo przygotowanie rywalizacji. Postarajcie się, aby chęć pogłębiania wiedzy o historii Polski pozostała zarówno w wychowankach, jak i w was samych na dłużej. Powracajcie do tematu patriotyzmu przy każdych świętach narodowych, aby móc z przekonaniem śpiewać: Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy.