facebook
Audiobook:
O Janku przyjacielu młodzieży
autor: Maria Kączkowska
odcinek 33: Zadanie życia spełnione


W Waszych intencjach modlimy się codziennie
o godzinie 15:00 w Sanktuarium
M.B.Wspomożycielki Wiernych w Szczyrku
Za Tomka z W
Piotr
2020-03-29 19:05:04
Proszę o modlitwę w intencji mojego taty - aby szybko wrócił do zdrowia. Jest po ciężkiej operacji i w stanie zagrażającym życiu.
Krzysztof
2020-02-15 22:26:08
Proszę Boga Ojca w imię Pana Jezusa za wstawiennictwem Matki Najświętszej o opiekę od zła, szczęśliwą podróż i błogosławieństwo we wszystkich sprawach dla rodziny Jana.
Jan
2020-01-29 13:28:49
Blogi:
Agnieszka Rogala Blog
Agnieszka Rogala
relacje między rodzicami a dziećmi
Jak nie kochać dzieci.
Karol Kliszcz
pomiędzy kościołem, szkołą a oratorium
Bezmyślność nie jest drogą do Boga
Karol Kliszcz Blog
Łukasz Kołomański Blog
Łukasz Kołomański
jak pomóc im uwolnić się od uzależnień
e-uzależnienia
Andrzej Rubik
z komżą i bez komży
Tożsamość
Andrzej Rubik Blog
Maria Fortuna-Sudor Blog
Maria Fortuna-Sudor
na marginesie
Teraz!
Tomasz Łach
okiem katechety
Bóg jest czy nie jest?
Tomasz Łach Blog

Archiwum

Rok 2006 - maj
Wyzwania

ks. Andrzej Godyń SDB

strona: 3Jan Paweł II oisał w swoich wspomnieniach z czasów II wojny światowej, kiedy był parafianinem salezjańskiej parafii św. Stanisława Kostki na krakowskich Dębnikach, że był to okres bardzo ważny dla jego osobistej formacji. Podkreślał rolę środowiska wychowawczego, jakie udało się stworzyć salezjanom. Właśnie środowiska, czyli pewnej wychowawczej jedności salezjanów i świeckich włączających się w apostolat.
W salezjańskim charyzmacie wychowawczym wspólny front wszystkich osób oddanych sprawie formacji młodzieży był zawsze bardzo ważny. W zamyśle św. Jana Bosko dla pełnej skuteczności dzieła wychowawczego potrzebni są nie tylko salezjanie, ale Rodzina Salezjańska, czyli osoby konsekrowane, współpracownicy świeccy i wiele innych grup i osób, któr bądź to pracując bezpośrednio z młodzieżą, bądź poprzez inne działania lub modlitwy, przyczyniają się do tego, by młodzi ludzie stawali się uczciwymi obywatelami i dobrymi chrześcijanami.
W poprzednich numerach naszego pisma przedstawialiśmy niektóre z tych grup i ich charyzmat, ja na przykład Stowarzyszenie Współpracowników Salezjańskich czy Wolontariuszki Księdza Bosko. W tym numerze chcemy pokazać rolę koadiutorów, czyli braci zakonnych w Zgromadzeniu Salezjańskim.
Na stronie obok ks. generał Pasqual Chavez pisze o roli krewnych dla pełnego znaczenia pojęcia "rodzina", a ks. Wojciech Skowron pisze o potrzebie jedności wychowawców także w innych dziełach wychowawczych.
Świadectwo wspólnoty rodzinnej czy wychowawczej ma dużą moc. Dużo większą niż suma wysiłków wielu odizolowanych działań nawet bardzo aktywnych jednostek.