facebook
Audiobook:
O Janku przyjacielu młodzieży
autor: Maria Kączkowska
odcinek 33: Zadanie życia spełnione


W Waszych intencjach modlimy się codziennie
o godzinie 15:00 w Sanktuarium
M.B.Wspomożycielki Wiernych w Szczyrku
O ustanie pandemii corona wirusa
Staszek
2020-05-29 10:06:03
W intencji wszystkich MAM
Ala
2020-05-29 10:04:41
Za Tomka z W
Piotr
2020-03-29 19:05:04
Blogi:
Agnieszka Rogala Blog
Agnieszka Rogala
relacje między rodzicami a dziećmi
Jak nie kochać dzieci.
Karol Kliszcz
pomiędzy kościołem, szkołą a oratorium
Bezmyślność nie jest drogą do Boga
Karol Kliszcz Blog
Łukasz Kołomański Blog
Łukasz Kołomański
jak pomóc im uwolnić się od uzależnień
e-uzależnienia
Andrzej Rubik
z komżą i bez komży
Na dłoń czy na klęczkach?
Andrzej Rubik Blog
Maria Fortuna-Sudor Blog
Maria Fortuna-Sudor
na marginesie
Strach
Tomasz Łach
okiem katechety
Bóg jest czy nie jest?
Tomasz Łach Blog

Archiwum

Rok 2005 - marzec
W ORATORIUM - Etapy wzrostu w grupie V

jp

strona: 15Ta piąta już faza rozwoju grupy zwykle jest dłuższa od pozostałych. Prowadzi od teorii, przez praktykę, po utrwalenie chrześcijańskiego dojrzałego stylu życia.


Uzasadnić, w co się wierzy

Pomimo odkrywania wartości i piękna życia wiary chrześcijanin, zwłaszcza młody, nie jest wolny od wątpliwości. Ogrom nieszczęść i niesprawiedliwości, pozorna nieracjonalność wiary, trudność w zaakceptowaniu niektórych wymagań etycznych, konfrontacja kultury z wiarą budzą w młodym człowieku potrzebę rozsądnej i spójnej odpowiedzi. Grupa jest wezwana do poważnego zastanowienia się nad konsekwencjami, które wynikają z wiary dla życia prywatnego, uczestnictwa w relacjach, życiu społecznym, ekonomicznym, politycznym i kulturalnym. Szczególnie ważne jest przełożenie rozważanych treści na konkretne działania.


Odnaleźć symboliczne miejsca wiary

Wiara chrześcijańska przeciwstawia się tezie, że do spotkania z Bogiem wystarczy dobrze żyć na co dzień, do czego nie są potrzebne miejsca i momenty celebracji. Wiara i życie wymagają symboli oddających sens przeżywanych zdarzeń. Do najważniejszych sfer potrzebujących wyrażenia symbolicznego należą: modlitwy i wyznania wiary, poświęcenia dla Królestwa Bożego, życia wspólnotowego. Grupa ma za zadanie odnaleźć własne miejsca symboliczne dla tych sfer.


Od wspólnoty grupy do wspólnoty Kościoła

Kościół jest wspólnotą i instytucją wezwaną do głoszenia Ewangelii, jednocześnie świętą i zmagającą się z własną grzesznością. Droga grupy do utożsamienia się z Kościołem prowadzi od zrozumienia istoty jego duchowego bogactwa i ludzkich ograniczeń, przez poczucie bycia jego częścią, aż do świadomości współodpowiedzialności za całość roli i misji Kościoła.


Krytyczna konfrontacja z problemami etycznymi

Bardziej niż o teoretyczne dywagacje na tematy etyczne chodzi tu o pewien sposób indywidualnego i grupowego podejścia do problemu. Ma za zadanie przekroczyć mentalność subiektywnego i emocjonalnego poszukiwania rozwiązań na rzecz odwagi podejmowania mediacji wspólnoty posługującej się kryteriami ewangelicznymi i racjonalnymi.