facebook
Audiobook:
O Janku przyjacielu młodzieży
autor: Maria Kączkowska
odcinek 33: Zadanie życia spełnione


W Waszych intencjach modlimy się codziennie
o godzinie 15:00 w Sanktuarium
M.B.Wspomożycielki Wiernych w Szczyrku
O ustanie pandemii corona wirusa
Staszek
2020-05-29 10:06:03
W intencji wszystkich MAM
Ala
2020-05-29 10:04:41
Za Tomka z W
Piotr
2020-03-29 19:05:04
Blogi:
Agnieszka Rogala Blog
Agnieszka Rogala
relacje między rodzicami a dziećmi
Jak nie kochać dzieci.
Karol Kliszcz
pomiędzy kościołem, szkołą a oratorium
Bezmyślność nie jest drogą do Boga
Karol Kliszcz Blog
Łukasz Kołomański Blog
Łukasz Kołomański
jak pomóc im uwolnić się od uzależnień
e-uzależnienia
Andrzej Rubik
z komżą i bez komży
Na dłoń czy na klęczkach?
Andrzej Rubik Blog
Maria Fortuna-Sudor Blog
Maria Fortuna-Sudor
na marginesie
Strach
Tomasz Łach
okiem katechety
Bóg jest czy nie jest?
Tomasz Łach Blog

Archiwum

Rok 2005 - marzec
GDZIEŚ BLISKO - Tajemnica na scenie

Karol Kliszcz SDB, kl. Krzysztof Tusk SDB

strona: 6Teatr salezjański ma bogatą i długą tradycję, sięgającą czasów św. Jana Bosko. Szczególne miejsce zajmuje w niej Misterium Męki Pańskiej.


W Polsce do najbardziej znanych misteriów salezjańskich należą te wystawiane w Czerwińsku, Krakowie i Lądzie.


W Czerwińsku

Misterium Męki Pańskiej w Czerwińsku wystawiane jest od 1949 r. Obecnie organizacją widowiska zajmuje się Ośrodek Młodzieżowo-Powołaniowy Emaus. Aktorami są nowicjusze salezjańscy oraz młodzież. Tekst czerwińskiego misterium napisał salezjanin – ks. Franciszek Harazim. Muzyka jest także dziełem salezjanina – ks. Antoniego Chlondowskiego, wybitnego kompozytora. Misterium Męki Pańskiej Harazima i Chlondowskiego po raz pierwszy zostało wystawione 8 marca 1931 r. w Krakowie.
Pięcioaktowy spektakl – rozpoczynający się sceną na Górze Oliwnej – w inscenizacji czerwińskiej został poszerzony o prolog, którego akcja toczy się w Wieczerniku. Ukazuje on najważniejsze wydarzenia Ostatniej Wieczerzy, bezpośrednio poprzedzające Mękę Chrystusa i nierozerwalnie z nią związane. W pierwszym akcie natomiast można zobaczyć pielgrzymów zbliżających się do Jerozolimy, trwogę Jezusa w Ogrodzie Oliwnym, wewnętrzną walkę Judasza i wydanie Chrystusa. Drugi akt przedstawia sąd nad Jezusem widziany oczami żołnierzy rzymskich oraz zdradę Piotra. W trzecim akcie po długich debatach Piłat wydaje Jezusa na ukrzyżowanie. Czwarty akt – to wyszydzenie Jezusa przez Żydów. Piąty zaś ukazuje Zmartwychwstanie Chrystusa.


W Lądzie

Misterium Męki Pańskiej Harazima i Chlondowskiego jest także od wielu lat wystawiane w podziemiach pocysterskiego klasztoru w Lądzie nad Wartą, gdzie znajduje się obecnie Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego Inspektorii św. Wojciecha.
Misterium wystawiano tu jeszcze przed II wojną światową, a po jej zakończeniu wznowiono w 1957 r. Później władze państwowe zakazały wystawiana go, a wznowienie nastąpiło dopiero w 1979 r. W tym czasie śpiewy podczas przedstawień wykonywane były na żywo. Tak było do 1985 r., kiedy to nagrano do spektaklu muzykę wykonaną przez Małą Orkiestrę Symfoniczną z Poznania.
Aktorami misterium są klerycy z Lądu, którzy przygotowania rozpoczynają na kilka miesięcy przed Wielkim Postem. Muszą bowiem nie tylko nauczyć się tekstu, przeprowadzić próby, ale także przygotować stroje i salę teatralną. W przygotowania zaangażowanych jest zwykle ok. trzydziestu osób. Misterium jest przedstawiane przez cały Wielki Post w soboty i niedziele. Jednorazowo może je obejrzeć 250 widzów, którzy zjeżdżają się z różnych stron Polski.


W Krakowie

Narratorem krakowskiego misterium jest św. Piotr. Wydarzenia ostatnich kilkudziesięciu godzin życia Mistrza z Nazaretu zapadły głęboko w jego serce. Ich prawdziwe znaczenie zaczęło ujawniać się z chwilą, gdy ujrzał Go ponownie jako Zmartwychwstałego. Po latach, w rzymskim więzieniu opowiada młodemu Gajusowi to, co przeżywał w spotkaniu z Boskim Zbawicielem.
Opowieść Piotra dotyczy wydarzeń sprzed kilkudziesięciu lat, gdy Mistrz z Nazaretu triumfalnie wjeżdżał do świętego miasta, gdy zasiadł po raz ostatni do wieczerzy ze swoimi najbliższymi uczniami, gdy Sanhedryn zastanawiał się nad podjęciem odpowiednich kroków w celu usunięcia Jezusa, kiedy to wreszcie rzymski prokurator wydał wyrok skazujący Pana na śmierć krzyżową.
Misterium Męki Pańskiej Zwycięzca śmierci na motywach powieści Romana Brandstaettera wystawiane jest na scenie teatralnej przy Salezjańskim Seminarium w Krakowie. Wyreżyserował je Piotr Piecha, aktor krakowskiego Teatru Ludowego. Aktorami są wyłącznie klerycy salezjańscy.


Nowość

W tym roku w Częstochowie po raz pierwszy w miejsce Misterium Pasyjnego wystawiony zostanie dramat w trzech aktach pt. Piłat. Autor tej sztuki jest nieznany – tekst polski (tłumaczenie z języka włoskiego) zaczerpnięto z wydania Salezjańskiej Szkoły Graficznej w Warszawie z 1933 r. W sztuce bierze udział 9 aktorów. Akcja rozgrywa się w dzień Ukrzyżowania i rok po tych wydarzeniach. Spektakl zostanie zaprezentowany po raz pierwszy 13 marca 2005 r. Przedstawienie wraz z Grupą Teatralną realizuje diakon Artur Stachowski SDB.

* * *

Głównym zadaniem wszystkich tych spektakli jest pomoc widzowi w głębokim przeżyciu Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa Pana. Widzowie bardzo często udział w misterium traktują jako przeżywanie tajemnic wiary i jako modlitwę. Przedstawienia pozwalają wejść w klimat wydarzeń paschalnych, zmierzyć się z wątpliwościami, jakie przeżywali apostołowie, członkowie Sanhedrynu czy nawet rzymscy przedstawiciele ówczesnej władzy, a których to wątpliwości nie są pozbawieni współcześni ludzie.
Nie wszyscy są w stanie zrozumieć tajemnicę Męki i Śmierci Jezusa Chrystusa. Bo to tajemnica wielka i niesłychana – w niej śmierć prowadzi do życia.