facebook
Audiobook:
O Janku przyjacielu młodzieży
autor: Maria Kączkowska
odcinek 33: Zadanie życia spełnione


W Waszych intencjach modlimy się codziennie
o godzinie 15:00 w Sanktuarium
M.B.Wspomożycielki Wiernych w Szczyrku
O łaskę wiary dla Mateusza. Maryjo wstaw się u tronu Boga ojca za synem.
mama
2019-05-09 19:17:51
Proszę o modlitwę, gdyż nękają mnie bardzo bolesne wspomnienia.
nela
2019-05-06 15:19:51
W intencji Wojtka o światło Duch Świętego w czasie egzaminów maturalnych
Ewa K
2019-05-06 10:21:30
Blogi:
Agnieszka Rogala Blog
Agnieszka Rogala
relacje między rodzicami a dziećmi
Jak nie kochać dzieci.
Karol Kliszcz
pomiędzy kościołem, szkołą a oratorium
Bezmyślność nie jest drogą do Boga
Karol Kliszcz Blog
Łukasz Kołomański Blog
Łukasz Kołomański
jak pomóc im uwolnić się od uzależnień
e-uzależnienia
Andrzej Rubik
z komżą i bez komży
Apel do młodzieży i rodziców!
Andrzej Rubik Blog
Maria Fortuna-Sudor Blog
Maria Fortuna-Sudor
na marginesie
Teraz!
Tomasz Łach
okiem katechety
Bóg jest czy nie jest?
Tomasz Łach Blog

Archiwum

Rok 2008 - marzec
PLACÓWKI SALEZJAŃSKIE Warszawa. Salezjański Ośrodek Misyjny

ks. Stanisław Rafałko SDB

strona: 20Salezjański Ośrodek Misyjny (SOM) powstał we wrześniu 1981 r. Od 1991 r. działa w nowo wybudowanym domu przy ul. Korowodu 20. Przy Ośrodku erygowano kanonicznie wspólnotę zakonną salezjanów, a także odrębną wspólnotę sióstr salezjanek, które współpracują z salezjanami na rzecz misji.

SOM jest instytucją o charakterze ogólnopolskim, koordynuje działalność misyjną polskich inspektorii salezjanów i prowadzi szeroką działalność mającą na celu pomoc misjonarzom, misjonarkom i wolontariuszom salezjańskim pracującym na 5 kontynentach. W ciągu 25 lat działalności SOM wyjechało z Polski na misje 153 salezjanów i 48 salezjanek. Głównymi sektorami działalności SOM są:

Animacja misyjna, która przybliża różne konteksty geograficzne, kulturowe, społeczne i religijne oraz sytuację dzieci i młodzieży w krajach misyjnych, pobudza wrażliwość na ich potrzeby, rodzi współodpowiedzialność za misje i pozwala włączyć się w wielki nurt ewangelizacji i rozwoju.

Program „Adopcja na odległość”, który realizowany jest od kwietnia 2001 r. pod hasłem: „Dajmy dziecku szansę nauki”. Pozwala zaspokoić podstawowe prawa ludzkie ubogich dzieci i młodzieży, głównie prawo do nauki i godnego życia. Dotąd „Adopcją na odległość” objętych zostało ponad 11 tys. dzieci i młodzieży w 18 krajach świata.

Międzynarodowy Wolontariat Don Bosco (MWDB), który powstał w marcu 2002 r. jako odpowiedź na wezwanie Jana Pawła II skierowane do młodych. Odtąd rzesze dziewcząt i chłopców realizują powołanie misyjne, pracując na misjach lub na rzecz misji w kraju. Już 40 młodych ludzi wyjechało do pracy misyjnej w 10 krajach świata.

Formą duchowej pomocy misjonarzom jest Bank Ducha Świętego, będący kontynuacją długoletniej inicjatywy modlitwy za misjonarzy. Pisząc do Ośrodka, otrzymuje się wizytówkę ze zdjęciem misjonarza. W ten sposób ma się udział w owocach jego pracy.

Od 1995 r. w SOM działa Muzeum Misyjne posiadające prawie 3000 eksponatów. Zwiedzający poznają kulturę mieszkańców krajów misyjnych oraz warunki życia i pracy misjonarzy.

Dzięki dobrodziejom SOM realizuje projekty misyjne, tj. pomaga w finansowaniu nowych dzieł misyjnych i rozwoju już istniejących. Projekty dotyczą głównie szkół, kursów zawodowych, domów dla dzieci ulicy, sierocińców, internatów, przedszkoli, centrów młodzieżowych, kościołów, kaplic itp.

Ośrodek wydaje dwumiesięcznik „Misje Salezjańskie”, czyli serwis informacyjny i „przekaźnik” życia z placówek misyjnych 5 kontynentów. Znajduje odbiorców wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Trafia do domów, szkół i parafii w kraju i za granicą. Wysyłany jest gratis do wszystkich, którzy wspierają nasze misje.

Od września 2005 r. istnieje dział Multimedia Don Bosco. Przybliża on dzieło misyjne szerokim kręgom społeczeństwa i pobudza do chrześcijańskiej solidarności. Służą temu audycje telewizyjne i radiowe, produkowane w SOM filmy misyjne i prezentacje multimedialne, strony internetowe (www.misje.salezjanie.pl, www.adopcja.salezjanie.pl, www.wolontariat.salezjanie.pl), współpraca z portalami internetowymi, własne internetowe Misyjne Radio Don Bosco, Biuletyn Elektroniczny Misje Salezjańskie BEMS, działalność wydawnicza, artykuły i informacje zamieszczane w prasie ogólnopolskiej, lokalnej i agencjach informacyjnych.

Ośrodek roztacza także opiekę nad misjonarzami przebywającymi na urlopach i leczeniu w kraju oraz reprezentuje misje salezjańskie wobec władz kościelnych i państwowych.