facebook
Audiobook:
O Janku przyjacielu młodzieży
autor: Maria Kączkowska
odcinek 33: Zadanie życia spełnione


W Waszych intencjach modlimy się codziennie
o godzinie 15:00 w Sanktuarium
M.B.Wspomożycielki Wiernych w Szczyrku
O ustanie pandemii corona wirusa
Staszek
2020-05-29 10:06:03
W intencji wszystkich MAM
Ala
2020-05-29 10:04:41
Za Tomka z W
Piotr
2020-03-29 19:05:04
Blogi:
Agnieszka Rogala Blog
Agnieszka Rogala
relacje między rodzicami a dziećmi
Jak nie kochać dzieci.
Karol Kliszcz
pomiędzy kościołem, szkołą a oratorium
Bezmyślność nie jest drogą do Boga
Karol Kliszcz Blog
Łukasz Kołomański Blog
Łukasz Kołomański
jak pomóc im uwolnić się od uzależnień
e-uzależnienia
Andrzej Rubik
z komżą i bez komży
Tożsamość
Andrzej Rubik Blog
Maria Fortuna-Sudor Blog
Maria Fortuna-Sudor
na marginesie
Strach
Tomasz Łach
okiem katechety
Bóg jest czy nie jest?
Tomasz Łach Blog

Archiwum

Rok 2005 - grudzień
PLACÓWKI SALEZJAŃSKIE - Jaciążek

ks. Czesław Wujkowski SDB

strona: 12Stanisław Domaradzki, właściciel 343 ha majątku w Jaciążku, zwiedzając zakład salezjański w Warszawie, zapragnął podobną szkołę założyć w swojej miejscowości. I tak państwo Domaradzcy 4 sierpnia 1928 r. aktem notarialnym cały swój majątek przekazali salezjanom.

Pierwszym dyrektorem został ks. Józef Styrauch, a bł. ks. Filip Rinaldi 20 grudnia 1930 r. erygował nowy dom zakonny pod wezwaniem św. Stanisława Kostki. 5 czerwca 1932 r. poświęcono w Jaciążku kościół i nowe gmachy szkoły. W 1933 r. otwarto Małe Seminarium Duchowne dla starszych kandydatów do kapłaństwa, tzw. Synów Maryi. Liczba seminarzystów w 1938 r. wyniosła 193.

Podczas okupacji hitlerowskiej ocalały budynki zewnętrzne zakładu salezjańskiego w Jaciążku, chociaż wewnątrz sale i warsztaty zostały zniszczone. Natomiast dwóch salezjanów zostało wywiezionych do Działdowa i tam zamordowanych. Byli to: ks. T. Bartuzi i koad. A. Zawadzki. Po wojnie powstał w Jaciążku Dom Dziecka, gdzie znalazło schronienie 280 chłopców i 80 dziewcząt. W 1951 r. upaństwowiono go. Od tego czasu na placówce zostali tylko współbracia do obsługi kościoła, by w ten sposób pomagać w parafii Płoniawy, do której należała salezjańska świątynia.

W 1980 r. erygowana została nowa parafia św. Stanisława Kostki w Jaciążku, a pierwszym proboszczem został dyrektor domu ks. Edward Kołek. Parafia obejmowała osiem wiosek, w których mieszkało 850 wiernych. Następny proboszcz, ks. Kazimierz Jarząbek wybudował nową piętrową plebanię, w której dzisiaj mieszka trzech współbraci. W tym roku obchodziliśmy jubileusz 25-lecia naszej salezjańskiej parafii, chociaż salezjanie pracują w Jaciążku już od 77 lat.

Dzisiaj w Jaciążku pracują: koad. Bronisław Kusiak, ks. Kazimierz Szoka i ks. Czesław Wujkowski (dyrektor i proboszcz). Z tak małej parafii pochodzi pięciu księży salezjanów: ks. Eugeniusz Cesarz, ks. Ireneusz Chmielewski, ks. Wiesław Lewandowski, ks. Józef Konwerski i ks. Krzysztof Grzeszczak oraz trzy siostry salezjanki: s. Marianna Frączek, s. Rozalia Krzyżewska, s. Halina Lewandowska.