facebook
Audiobook:
O Janku przyjacielu młodzieży
autor: Maria Kączkowska
odcinek 33: Zadanie życia spełnione


W Waszych intencjach modlimy się codziennie
o godzinie 15:00 w Sanktuarium
M.B.Wspomożycielki Wiernych w Szczyrku
O ustanie pandemii corona wirusa
Staszek
2020-05-29 10:06:03
W intencji wszystkich MAM
Ala
2020-05-29 10:04:41
Za Tomka z W
Piotr
2020-03-29 19:05:04
Blogi:
Agnieszka Rogala Blog
Agnieszka Rogala
relacje między rodzicami a dziećmi
Jak nie kochać dzieci.
Karol Kliszcz
pomiędzy kościołem, szkołą a oratorium
Bezmyślność nie jest drogą do Boga
Karol Kliszcz Blog
Łukasz Kołomański Blog
Łukasz Kołomański
jak pomóc im uwolnić się od uzależnień
e-uzależnienia
Andrzej Rubik
z komżą i bez komży
Tożsamość
Andrzej Rubik Blog
Maria Fortuna-Sudor Blog
Maria Fortuna-Sudor
na marginesie
Strach
Tomasz Łach
okiem katechety
Bóg jest czy nie jest?
Tomasz Łach Blog

Archiwum

Rok 2005 - listopad
GDZIEŚ BLISKO - Salezjański Ślad na KUL-u

ks. Remigiusz Popowski SDB

strona: 8Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim pracuje dziesięciu salezjanów i jedna siostra salezjanka. Są obecni w sferze naukowej, wychowawczej i organizacyjnej. Od ponad roku najwyższy urząd rektora KUL-u pełni salezjanin, ks. Stanisław Wilk. Wcześniej także urząd dziekana lub prodziekana sprawowali ks. Mieczysław Majewski, ks. Józef Wilk i ks. Remigiusz Popowski.


Salezjanie na KUL-u zajmują się m.in. historią Kościoła (ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk), Pismem Świętym i literaturą międzytestamentalną (ks. prof. dr hab. Ryszard Rubinkiewicz), katechetyką (ks. prof. dr hab. Stanisław Kulpaczyński), teologią moralną (ks. dr hab. Jerzy Gocko), historią filozofii (ks. prof. dr hab. Marian Ciszewski), metafizyką (ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk), filologią klasyczną (ks. prof. dr hab. Remigiusz Popowski) i filologią polską (ks. mgr Mariusz Lach). Ponadto ks. dr Waldemar Żurek jest sekretarzem naukowym w Ośrodku Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych, a ks. mgr Jakub Kręcioch należy do Zespołu Redakcyjnego Towarzystwa Naukowego KUL.

Wieloletnimi i zasłużonymi nauczycielami akademickimi KUL-u byli też zmarli niedawno współbracia: ks. prof. dr hab. Bolesław Bartkowski – prorektor, znawca muzyki kościelnej, kurator Chóru Akademickiego; ks. prof. dr hab. Mieczysław Majewski – twórca szkoły katechetycznej KUL; ks. prof. dr hab. Józef Wilk – specjalista w zakresie pedagogiki rodziny i teologii pastoralnej; ks. prof. dr hab. Marian Lewko – badacz teatru religijnego i recepcji dramatów skandynawskich w Polsce; ks. dr Roman Pomianowski – psycholog i organizator stanicy harcerskiej w Rudce Starościańskiej.

Młodzieżowy charyzmat salezjanów owocuje na KUL-u realizacją celów wychowawczych. Zazwyczaj wszyscy zostają opiekunami poszczególnych lat studiów i studenckich kół naukowych. Ks. W. Żurek jest obecnie duszpasterzem męskiego domu akademickiego KUL-u przy ul. Niecałej. W pracy wychowawczej wyróżnił się już bardzo ks. Mariusz Lach, twórca i kierownik coraz bardziej znanego na forum ogólnopolskim teatru ITP KUL. Jego kolejne spektakle cieszą się wśród młodzieży szkolnej i uniwersyteckiej coraz większą popularnością.

* * *

Katolicki Uniwersytet Lubelski został powołany do życia w 1918 r. Mimo początkowych trudności systematycznie rozwijał się. W czasie II wojny światowej działalność Uniwersytetu została zawieszona, prowadzone było jednak tajne nauczanie. Uczelnia wznowiła nauczanie w 1944 r. W okresie dominacji systemu totalitarnego Katolicki Uniwersytet Lubelski zachował swoją tożsamość i niezależność mimo różnorodnych nacisków i prześladowań. Został wierny swemu zadaniu, nie uległ ideologii marksistowskiej, ocalił obiektywizm w nauce, odciął się od zniekształcania faktów i od zakłamanej interpretacji rzeczywistości. W okresie PRL-u Uniwersytet był, najważniejszym ośrodkiem myśli katolickiej w Polsce. Nowy rozdział Uniwersytetu i wzmożony rozwój rozpoczął się po 1989 r.