facebook
Audiobook:
O Janku przyjacielu młodzieży
autor: Maria Kączkowska
odcinek 33: Zadanie życia spełnione


W Waszych intencjach modlimy się codziennie
o godzinie 15:00 w Sanktuarium
M.B.Wspomożycielki Wiernych w Szczyrku
O ustanie pandemii corona wirusa
Staszek
2020-05-29 10:06:03
W intencji wszystkich MAM
Ala
2020-05-29 10:04:41
Za Tomka z W
Piotr
2020-03-29 19:05:04
Blogi:
Agnieszka Rogala Blog
Agnieszka Rogala
relacje między rodzicami a dziećmi
Jak nie kochać dzieci.
Karol Kliszcz
pomiędzy kościołem, szkołą a oratorium
Bezmyślność nie jest drogą do Boga
Karol Kliszcz Blog
Łukasz Kołomański Blog
Łukasz Kołomański
jak pomóc im uwolnić się od uzależnień
e-uzależnienia
Andrzej Rubik
z komżą i bez komży
Tożsamość
Andrzej Rubik Blog
Maria Fortuna-Sudor Blog
Maria Fortuna-Sudor
na marginesie
Strach
Tomasz Łach
okiem katechety
Bóg jest czy nie jest?
Tomasz Łach Blog

Archiwum

Rok 2005 - listopad
RODZINA SALEZJAŃSKA - Ksiądz Bronisław Markiewicz, nowy błogosławiony Rodziny Salezjańskiej

ks. Jarosław Wąsowicz SDB

strona: 13W niedzielę 19 czerwca br., podczas centralnych uroczystości III Krajowego Kongresu Eucharystycznego, ks. prymas Józef Glemp wyniósł do chwały ołtarzy ks. Bronisława Markiewicza – założyciela należącego do Rodziny Salezjańskiej Zgromadzenia Michalitów.
Błogosławiony ks. Bronisław Markiewicz urodził się 13 lipca 1842 r. w Pruchniku. Po ukończeniu Gimnazjum w Przemyślu wstąpił do tamtejszego Seminarium Duchownego, gdzie w 1867 r. przyjął święcenia kapłańskie. Przez kilka lat pracował w charakterze wikariusza i proboszcza w kilku parafiach. Pełnił również funkcję wykładowcy i wychowawcy w Seminarium przemyskim. Odznaczał się niezwykłą gorliwością duszpasterską. Szczególną troską otaczał ludzi ubogich, dla których zakładał stowarzyszenia, organizował czytelnie i świetlice, prowadził działalność katechetyczną.

Przełomowym momentem jego życia był rok 1885, kiedy to w listopadzie postanowił wstąpić do młodego Zgromadzenia Salezjańskiego założonego przez księdza Jana Bosko. W 1887 r. złożył na ręce świętego wychowawcy młodzieży swoją pierwszą profesję zakonną. Rozpoczął pracę wychowawczą w domach salezjańskich we Włoszech. Cały czas myślał jednak o powrocie do Polski i zajęciu się wychowaniem biednej i opuszczonej młodzieży na ojczystej ziemi. Marzenia te zrealizowały się w 1892 r., kiedy objął parafię w galicyjskiej miejscowości o nazwie Miejsce, która później przyjęła nazwę Miejsca Piastowego. Rozpoczął organizowanie placówki wychowawczej dla chłopców. Miał jednak swoją wizję organizacji życia zakładowego i wcielania w życie ideałów wychowawczych zmarłego w 1888 r. księdza Bosko, inną niż salezjanie włoscy. Na skutek tych różnic postanowił w 1897 r. wystąpić ze Zgromadzenia i zorganizować własne w oparciu o Ustawy św. Jana Bosko i odwołując się do jego systemu wychowawczego.

Występując ze Zgromadzenia Salezjańskiego, ks. Markiewicz od razu rozpoczął starania o utworzenie nowego zgromadzenia i jego zatwierdzenie przez Stolicę Apostolską. Ponieważ sprawy te przeciągały się w czasie, dla sformalizowania swojej działalności wychowawczej wśród młodzieży założył w 1898 r. świeckie Towarzystwo Powściągliwość i Praca, które miało stanowić tymczasową bazę dla później zatwierdzonej wspólnoty zakonnej. W roku 1902 ks. Markiewicz po raz pierwszy nazywa swoje przyszłe zgromadzenie Towarzystwem św. Michała Archanioła. Nie dane mu jednak było doczekać zatwierdzenia przez papieża założonej przez siebie kongregacji zakonnej. Ks. Markiewicz umiera 29 stycznia 1912 r.

Zorganizowana przez niego wspólnota zakonna prężnie rozwijała się, prowadząc na szeroką skalę pracę wychowawczą wśród młodzieży. Ostatecznie Zgromadzenie Michalitów zostało zatwierdzone przez Stolicę Świętą 29 września 1921 r. Siedem lat później papież zatwierdził także żeńską gałąź zgromadzenia – siostry michalitki. Ukoronowaniem wieloletniej pracy Zgromadzeń Michalickich dla dobra Kościoła i młodzieży w Polsce stała się beatyfikacja ich założyciela. W to wspólne świętowanie włączyła się cała Rodzina Salezjańska z ks. generałem Pascualem Chávezem na czele.