facebook
Audiobook:
O Janku przyjacielu młodzieży
autor: Maria Kączkowska
odcinek 33: Zadanie życia spełnione


W Waszych intencjach modlimy się codziennie
o godzinie 15:00 w Sanktuarium
M.B.Wspomożycielki Wiernych w Szczyrku
Za Tomka z W
Piotr
2020-03-29 19:05:04
Proszę o modlitwę w intencji mojego taty - aby szybko wrócił do zdrowia. Jest po ciężkiej operacji i w stanie zagrażającym życiu.
Krzysztof
2020-02-15 22:26:08
Proszę Boga Ojca w imię Pana Jezusa za wstawiennictwem Matki Najświętszej o opiekę od zła, szczęśliwą podróż i błogosławieństwo we wszystkich sprawach dla rodziny Jana.
Jan
2020-01-29 13:28:49
Blogi:
Agnieszka Rogala Blog
Agnieszka Rogala
relacje między rodzicami a dziećmi
Jak nie kochać dzieci.
Karol Kliszcz
pomiędzy kościołem, szkołą a oratorium
Bezmyślność nie jest drogą do Boga
Karol Kliszcz Blog
Łukasz Kołomański Blog
Łukasz Kołomański
jak pomóc im uwolnić się od uzależnień
e-uzależnienia
Andrzej Rubik
z komżą i bez komży
Tożsamość
Andrzej Rubik Blog
Maria Fortuna-Sudor Blog
Maria Fortuna-Sudor
na marginesie
Strach
Tomasz Łach
okiem katechety
Bóg jest czy nie jest?
Tomasz Łach Blog

Archiwum

Rok 2014 - listopad
Przesłanie na rozpoczęcie obchodów Dwusetlecia urodzin księdza Bosko

Ángel Fernández Artime

strona: 2199 lat temu, w tym samym dniu, właśnie na tych wzgórzach, przyszedł na świat chłopiec, Jan Melchior Bosko, syn prostych rolników.
Charyzmat salezjański jest darem, jaki Bóg, poprzez osobę księdza Bosko, dał Kościołowi i światu. Kształtował się on w czasie, najpierw na kolanach mamy Małgorzaty, potem – przyjaźniąc się z dobrymi nauczycielami życia, a w szczególny sposób – w codziennym przebywaniu wśród chłopców.
Na tych samych wzgórzach, które były świadkiem jego narodzin, ogłaszamy rozpoczęcie obchodów tego Dwusetlecia urodzin naszego „ojca i nauczyciela”, którego punktem docelowym będzie, po trzech latach przygotowania i roku obchodów, dzień 16 sierpnia 2015 r., kiedy to będziemy obchodzić dwieście lat jego obecności w Kościele i w świecie dla dobra młodzieży.
Dwusetlecie urodzin św. Jana Bosko jest rokiem jubileuszowym, „rokiem łaski”, który chcemy przeżyć jako Rodzina Salezjańska z poczuciem wdzięczności względem Pana, pokory, ale także wielkiej radości, świadomi, że to Pan pobłogosławił nam tym pięknym apostolskim ruchem duchowym, powołanym przez księdza Bosko i kierowanym przez Maryję Wspomożycielkę, który nazywamy dzisiaj „Rodziną Salezjańską”.
Jest to rok jubileuszowy dla ponad trzydziestu grup, które należą do tej naszej, wielkiej Rodziny, i dla wielu tych, którzy, inspirując się księdzem Bosko, jego charyzmatem, jego posłannictwem i duchowością, żyją nadzieją, że wkrótce do niego będą należeć.
Jest to rok jubileuszowy dla całego Ruchu Salezjańskiego, który, w różny sposób, nawiązuje do księdza Bosko i poprzez różne inicjatywy, propozycje i drogę, jaką przebywa, podziela duchowość i wysiłki na rzecz dobra młodzieży, zwłaszcza tej najbardziej nieszczęśliwej.
Wierzymy, że to Dwusetlecie będzie rzeczywiście sposobnością do prawdziwej odnowy duchowej i duszpasterskiej dla naszej Rodziny; okazją do tego, by uczynić bardziej żywym charyzmat i uczynić bardziej aktualnym księdza Bosko, bo takim był zawsze dla młodzieży. Wierzymy, że będzie także okazją do przeżywania, z nowym przekonaniem i siłą, posłannictwa, które zostało nam powierzone po to, byśmy je realizowali zawsze dla dobra dzieci, nastolatków i młodzieży całego świata, a w szczególności tych, którzy najbardziej tego potrzebują, najuboższych i najsłabszych.
Jak w przypadku księdza Bosko, rok obchodów Dwusetlecia, który obchodzimy, i droga, jaką będziemy musieli później przemierzyć, powinny być dla nas wszystkich, Rodziny Salezjańskiej, czasem, w który wniesiemy, z wielką pokorą, to, co należy do naszej charyzmatycznej istoty: Nasze zaangażowanie, z jasnymi intencjami, realizowane na rzecz młodzieży z marginesu i tej, której to zagraża; naszą wiarę i pełne do nich zaufanie, do każdego chłopca i dziewczyny, wiarę w ich możliwości i zdolności; nasze całkowite przekonanie o dobroci ich serc, jakakolwiek byłaby ich przeszłość, by ostatecznie dać im poznać, że mogą stać się panami i protagonistami swoich marzeń, znajdując się przy ich boku, gdy na to pozwolą, aby rozwinąć, w możliwie jak największym stopniu, ich talenty, ich powołanie w pełni ludzkie i chrześcijańskie.
I na koniec, to Dwusetlecie musi być także wspomnieniem licznych kobiet i mężczyzn, którzy uczestniczyli z wielką pasją w tym planie, począwszy od Boga obecnego w księdzu Bosko, czyniąc to w sposób heroiczny, oddając życie za ten ideał, żyjąc w warunkach bardzo trudnych i ekstremalnych, typowych dla niektórych krajów świata. Są oni znakiem tryumfu i stanowią nieoceniony skarb, jaki tylko Bóg może prawdziwie ocenić. Będąc o tym przekonani, czujemy się bardziej pobudzeni nie tylko do podziwiania księdza Bosko, nie tylko do zrozumienia aktualności tej wielkiej postaci, ale także silnie odczuwamy potrzebę nieodzownego naśladowania tego, który, z tych wzgórz, dotarł aż na wiejskie peryferie Mornese, aby sobą i innymi osobami rozszerzyć to pragnienie poszukiwania dobra młodzieży, by każdy z tych chłopców i dziewcząt mógł być szczęśliwy teraz i w wieczności. Niech ksiądz Bosko z nieba nam błogosławi i wyprosi dla nas łaskę, abyśmy uczynili konkretnym nasze zaangażowanie na rzecz młodzieży, i przyczyni się do tego, by ten nasz sen stał się rzeczywistością.