facebook
Audiobook:
O Janku przyjacielu młodzieży
autor: Maria Kączkowska
odcinek 33: Zadanie życia spełnione


W Waszych intencjach modlimy się codziennie
o godzinie 15:00 w Sanktuarium
M.B.Wspomożycielki Wiernych w Szczyrku
O ustanie pandemii corona wirusa
Staszek
2020-05-29 10:06:03
W intencji wszystkich MAM
Ala
2020-05-29 10:04:41
Za Tomka z W
Piotr
2020-03-29 19:05:04
Blogi:
Agnieszka Rogala Blog
Agnieszka Rogala
relacje między rodzicami a dziećmi
Jak nie kochać dzieci.
Karol Kliszcz
pomiędzy kościołem, szkołą a oratorium
Bezmyślność nie jest drogą do Boga
Karol Kliszcz Blog
Łukasz Kołomański Blog
Łukasz Kołomański
jak pomóc im uwolnić się od uzależnień
e-uzależnienia
Andrzej Rubik
z komżą i bez komży
Na dłoń czy na klęczkach?
Andrzej Rubik Blog
Maria Fortuna-Sudor Blog
Maria Fortuna-Sudor
na marginesie
Strach
Tomasz Łach
okiem katechety
Bóg jest czy nie jest?
Tomasz Łach Blog

Archiwum

Rok 2012 - maj
DUCHOWOŚĆ. Pewne zwycięstwo

ks. Andrzej

strona: 17Zmartwychwstanie jest większe niż wszystko. Niż śmierć, niż grzech, niż szatan, niż serce, kiedy nas oskarża. Dla Zmartwychwstałego nie ma granic. Jego miłość dosięga wszystkich. Przenika dusze pełne miłości i nie odrzuca ze wzgardą pełnych nienawiści. Wchodzi mimo drzwi zamkniętych do wieczerników wspólnot, rodzin, małżonków i samotnych. Jest do skończenia świata z Kościołem na ziemi, czeka na Kościół pokutujący w czyśćcu, dosięga dna otchłani. Nie ma takiego miejsca, gdzie byty widzialne i niewidzialne, ludzie, aniołowie czy demony mogłyby się od niej uwolnić. To ona jest chwałą świętych w domu Ojca w Niebie i udręką nienawistników w piekle. Wspaniałomyślna aż do śmierci, więc nieśmiertelna, dająca siebie w całopalnej ofierze wszelkiemu stworzeniu. W chrzcie obmywa z brudu przewin i ratuje skazanych na otchłań. W bierzmowaniu napełnia Duchem Zmartwychwstałego Chrystusa. W spowiedzi odpuszcza winy przebaczeniem Tego, który wziął je wszystkie na siebie.

W Eucharystii jest objawiającym się kolejnym pokoleniom uczniów Zmartwychwstałym Panem. Przychodzi do przyjmujących go z nabożnym skupieniem, do zajętych własnymi sprawami roztargnionych i do pełnych fałszu obłudników. Każdej niedzieli ponawia bezapelacyjne i zupełne zwycięstwo Boga: nad złem ludzi i wspólnot, nad kłamstwem i egoizmem, nad tyranami z tego i tamtego świata, którzy łudzą się, że posiadają jakąś władzę. Nad śmiercią, na którą wydała nieodwołalny wyrok śmierci. Być w przymierzu ze Zmartwychwstałym, to być pewnym zwycięstwa. Jeszcze tylko chwila, kiedy zobaczymy to własnymi oczyma. Chwila, w której błogosławieni, którzy choć jeszcze nie widzą, już wierzą.