facebook
Audiobook:
O Janku przyjacielu młodzieży
autor: Maria Kączkowska
odcinek 33: Zadanie życia spełnione


W Waszych intencjach modlimy się codziennie
o godzinie 15:00 w Sanktuarium
M.B.Wspomożycielki Wiernych w Szczyrku
O ustanie pandemii corona wirusa
Staszek
2020-05-29 10:06:03
W intencji wszystkich MAM
Ala
2020-05-29 10:04:41
Za Tomka z W
Piotr
2020-03-29 19:05:04
Blogi:
Agnieszka Rogala Blog
Agnieszka Rogala
relacje między rodzicami a dziećmi
Jak nie kochać dzieci.
Karol Kliszcz
pomiędzy kościołem, szkołą a oratorium
Bezmyślność nie jest drogą do Boga
Karol Kliszcz Blog
Łukasz Kołomański Blog
Łukasz Kołomański
jak pomóc im uwolnić się od uzależnień
e-uzależnienia
Andrzej Rubik
z komżą i bez komży
Na dłoń czy na klęczkach?
Andrzej Rubik Blog
Maria Fortuna-Sudor Blog
Maria Fortuna-Sudor
na marginesie
Strach
Tomasz Łach
okiem katechety
Bóg jest czy nie jest?
Tomasz Łach Blog

Archiwum

Rok 2005 - styczeń
Muzykowanie czas zacząć

ks. Krzysztof Niegowski SDB

strona: 4W procesie kształtowania młodego człowieka rola sztuki jest ogromna. Nie ogranicza się wyłącznie do oddziaływania na wrażliwość estetyczną, ale wywiera wpływ na wszystkie dziedziny ludzkiego życia: na postawy moralne, życie umysłowe, uczucia.


W szeroko rozumianej płaszczyźnie sztuki ważne miejsce zajmuje muzyka. Pedagogika i psychologia ukazują, jak bardzo ważnym środkiem kształcenia humanistycznego jest muzyka, która uwrażliwia młodzież na wartości ogólnoludzkie. Służy rozwojowi człowieka, zarówno fizycznemu, intelektualnemu, emocjonalnemu, jak i estetycznemu. Sztuka – w tym także muzyka – równoważy zagrożenia, jakie przynosi człowiekowi współczesna cywilizacja, chociażby poprzez jednostronność zawodowego ukierunkowania czy spłycenie osobowości przez lansowany model życia konsumpcyjnego.


Znaczenie muzyki w wychowaniu

O tym, że muzyka ma przeogromny wpływ na sferę emocjonalną i duchową człowieka, a także w niemałym zakresie decyduje o rozwoju jego osobowości doskonale wiedział św. Jan Bosko. Mawiał, że muzyka i śpiew to szkoła życia harmonijnego i radosnego, pełnego entuzjazmu dla wszystkiego, co piękne, wielkie i dobre, co Boskie.
Najogólniej można powiedzieć, że znaczenie muzyki w procesie wychowania ma potrójny wymiar. Po pierwsze kontakt z muzyką na pewno uczy, po wtóre wychowuje i po trzecie integruje grupę. Ksiądz Bosko wiedział, że im więcej kontaktu młodego człowieka ze sztuką, tym mniej problemów w procesie wychowania.

Warto zwrócić uwagę na sposoby oddziaływania wychowawczego przez sztukę za pomocą różnorodnych środków i form, poprzez które dzieci i młodzież na pewno można: sprowokować do wdrażania nawyków kulturalnych; wpływać na rozwój zainteresowań artystycznych; uczyć przeżywania i oceny wartości dzieła artystycznego; inspirować do artystycznej wypowiedzi, tzn. do działalności artystycznej; uczyć wykorzystywania w życiu walorów artystycznych dzieł; szerzyć kulturę estetyczną w społeczeństwie itp.


Jak uwrażliwiać na muzykę

Głównymi środkami i formami, oprócz wychowania muzycznego w szkole, służącymi do realizacji tych celów mogą być np.: spotkania muzyczne organizowane przez artystów z zewnątrz (audycje muzyczne – kontakty z zaprzyjaźnioną szkołą muzyczną czy towarzystwem muzycznym); wykorzystywanie programów telewizyjnych i radiowych; wspólne wycieczki do teatru, filharmonii, udział w koncertach; chór szkolny i inne zespoły muzyczne (wspólne muzykowanie); koła zainteresowań (koło teatralne, koło melomanów). To wszystko powinno być oczywiście wcześniej przygotowane w ramach chociażby wychowania muzycznego, które w wielu szkołach, niestety, traktowane jest fakultatywnie, a nawet w ogóle go nie ma.


Muzykowanie bierne i czynne

Oddziaływanie wychowania przez muzykę może przebiegać dwoma torami: poprzez obcowanie z muzyką albo własną twórczość dzieci i młodzieży. W pierwszym przypadku chodzi o udostępnienie i upowszechnienie sztuki – muzyki wielkiej. Efektem tego jest to, że u uczniów powstają – w związku z tym, co widzą i słyszą – określone doznania emocjonalne, pozwalające im odczuć, przeżyć i ocenić to, co w danym utworze stanowi o jego wartości i to nie tylko estetycznej (np.: miłość, patriotyzm, wiara itp.). Spotkania z muzyką to swoisty sposób nauki: jak żyć radośniej, szczęśliwiej, pożyteczniej, sensowniej. Ostatni etap to umiłowanie muzyki i zapotrzebowanie na nią.

Drugi tor – to własna twórczość młodzieży. Wspólne muzykowanie jest doskonałym sposobem na integrację grupy. W każdej szkole można zorganizować zarówno chór, jak i inne zespoły muzyczne dla osób, które okażą się muzykalne. Nie oznacza to jednak, że młodzież amuzykalna jest pozbawiona oddziaływania poprzez muzykę. Uczestnicząc chociażby „na żywo” w koncertach szkolnych czy w innych audycjach muzycznych, kształtują swoją wyobraźnię, emocjonalność, wrażliwość, wolę, dyscyplinę wewnętrzną, koncentrację uwagi itd.

Aktywność muzyczna wpływa również na sferę emocjonalno-motywacyjną. Wychowanek, podejmując działalność twórczą, odkrywa własne możliwości. Oryginalny sposób komunikowania się z otoczeniem pozwala na wyrażanie własnej osobowości, co w konsekwencji daje szansę zaspokojenia potrzeby samorealizacji. Młody człowiek, widząc akceptację swojej twórczej postawy, buduje pozytywną samoocenę, akceptuje siebie, wyzwala optymizm, buduje motywację, w konsekwencji nabiera wiary we własny sukces.


***

Należałoby życzyć sobie, by za przykładem św. Jana Bosko, w propozycji wychowawczej nie zabrakło formacji poprzez muzykę. Warto dołożyć wszelkich starań, by była ona stałym komponentem złożonego procesu kształtowania osobowości młodego człowieka.