facebook
Audiobook:
O Janku przyjacielu młodzieży
autor: Maria Kączkowska
odcinek 33: Zadanie życia spełnione


W Waszych intencjach modlimy się codziennie
o godzinie 15:00 w Sanktuarium
M.B.Wspomożycielki Wiernych w Szczyrku
Za Tomka z W
Piotr
2020-03-29 19:05:04
Proszę o modlitwę w intencji mojego taty - aby szybko wrócił do zdrowia. Jest po ciężkiej operacji i w stanie zagrażającym życiu.
Krzysztof
2020-02-15 22:26:08
Proszę Boga Ojca w imię Pana Jezusa za wstawiennictwem Matki Najświętszej o opiekę od zła, szczęśliwą podróż i błogosławieństwo we wszystkich sprawach dla rodziny Jana.
Jan
2020-01-29 13:28:49
Blogi:
Agnieszka Rogala Blog
Agnieszka Rogala
relacje między rodzicami a dziećmi
Jak nie kochać dzieci.
Karol Kliszcz
pomiędzy kościołem, szkołą a oratorium
Bezmyślność nie jest drogą do Boga
Karol Kliszcz Blog
Łukasz Kołomański Blog
Łukasz Kołomański
jak pomóc im uwolnić się od uzależnień
e-uzależnienia
Andrzej Rubik
z komżą i bez komży
Tożsamość
Andrzej Rubik Blog
Maria Fortuna-Sudor Blog
Maria Fortuna-Sudor
na marginesie
Strach
Tomasz Łach
okiem katechety
Bóg jest czy nie jest?
Tomasz Łach Blog

Archiwum

Rok 2015 - kwiecień
Wychowanie chłopców w czystości

ks. Marek Dziewiecki

strona: 20Czystość w sferze seksualnej to jeden z najważniejszych warunków, by chłopcy rozwijali się radośnie i by w najlepszy z możliwych sposobów przygotowywali się do małżeństwa. To także niezawodny sprawdzian tego, że otrzymali wychowanie arystokratyczne, czyli wychowanie z najwyższym znakiem jakości. Nie jest bowiem możliwe, by jakoś chłopak był czysty „przypadkowo” albo z braku okazji do zła. W tej dziedzinie nie ma przypadków, gdyż jest to zbyt ważny sprawdzian dojrzałości. Nie ma też drogi neutralnej. Jezus potwierdza stanowczo, że błogosławieni są ludzie czystego serca i że biada tym dorosłym, którzy zgorszą któreś z dzieci. Historia jednoznacznie potwierdza, że upadły wszystkie, nawet najpotężniejsze cywilizacje, które dopuściły do wyuzdania i nieczystości na wielką skalę. Ta sama zasada odnosi się do prywatnego życia poszczególnych ludzi.

Stawka jest ogromna
Tam, gdzie pojawia się nieczystość, pojawia się też pożądanie, pojawiają się uzależnienia i choroby weneryczne. Jeszcze bardziej dramatyczną konsekwencją nieczystości wśród wychowanków są zerwane więzi z Bogiem i rodzicami, wyrządzanie ogromnej krzywdy osobom drugiej płci, oddalanie się od miłości, od szansy na dobre małżeństwo i szczęśliwą rodzinę. Nieczystość seksualna osłabia wrażliwość moralną we wszystkich innych dziedzinach życia. Może doprowadzić do tego, że nastolatek już na starcie swojej drogi ku dorosłości może przegrać niemal wszystko.Z wyżej przytoczonych powodów wychowanie w czystości to wyjątkowo ważny, może wręcz najważniejszy przejaw wychowawczej miłości rodziców i innych dorosłych do chłopców. Tu naprawdę stawka jest ogromna. Solidna i stanowcza pomoc wychowawców w trosce o czystość jest chłopcom potrzebna z dwóch powodów. Powód pierwszy to fakt, że chłopcom trudniej jest niż dziewczętom panować nad ciałem i popędem seksualnym. Trudniej jest też im panować nad wyobrażeniami w dziedzinie seksualnej i nad pobudzeniem w tej sferze. Takie pobudzenie jest szczególnie mocno odczuwane przez chłopców w okresie dorastania, w którym ich zdolność do panowania nad sobą jest jeszcze chwiejna, a świadomość moralna często nie całkiem jeszcze dojrzała. Przed najtrudniejszą próbą stoją chłopcy wtedy, gdy wchodzą w fazę zakochania. Dla zakochanego nawet najdrobniejszy gest czułości, a nawet samo pomyślenie o dziewczynie, w której się zakochał, może powodować pobudzenie trudne do opanowania. Drugim powodem, dla którego chłopcy potrzebują subtelnej, a jednocześnie stanowczej pomocy wychowawców, jest fakt, że obecnie wychowankowie mają niemal na co dzień kontakt z demoralizatorami, czyli z ludźmi, którzy chcą im wmówić, że bawienie się seksualnością, a nawet współżycie seksualne przed ślubem, to nic złego.

Demoralizatorzy
Demoralizatorzy twierdzą, że to wręcz coś pozytywnego, że to jakoby dobry i potrzebny sposób na poznanie własnego ciała i na przygotowanie się do udanego współżycia w małżeństwie. Ludzie przewrotni wprost czy pośrednio zachęcają wychowanków do wyuzdania i do bawienia się osobami drugiej płci. Jednocześnie wmawiają dzieciom i młodzieży dwa ogromnie niebezpieczne kłamstwa: Że prezerwatywa zabezpiecza przed chorobami wenerycznymi i niechcianą ciążą oraz że antykoncepcja hormonalna nie niszczy zdrowia. Prawda jest dokładnie odwrotna. Przyjmowanie zbędnych dla organizmu hormonów przynosi wiele szkód zdrowotnych, przed którymi przestrzegają ulotki dołączone do każdego opakowania środków antykoncepcyjnych. Z kolei mit o tym, że prezerwatywy gwarantują „bezpieczny” seks, obala choćby sytuacja w Anglii. Badania wykazują, że im bardziej wśród angielskich nastolatków rozpowszechnia się prezerwatywy, tym więcej jest tam chorób wenerycznych, niechcianych ciąż i aborcji wśród nieletnich dziewcząt. Seksualność jest przesadnie atrakcyjna dla tych wychowanków, dla których mało atrakcyjne jest codzienne życie i którzy nie czują się szczęśliwi. To właśnie dlatego pierwszym sposobem wychowania do czystości nie jest moralizowanie czy straszenie ani apelowanie o dobrą wolę i rozsądek. Podstawą czystości nie są też rozmowy z chłopcami o sprawach seksualnych, tak jak podstawą profilaktyki uzależnień nie jest opowiadanie o alkoholu czy właściwościach narkotyków. Podstawą wychowania w czystości jest natomiast pomaganie chłopcom, by coraz lepiej radzili sobie we wszystkich dziedzinach życia, a nie tylko, by byli mądrzy i zdyscyplinowani w sferze seksualnej.

Ruch Czystych Serc
W wychowaniu do czystości chodzi o coś więcej niż tylko o to, by chronić chłopców przed wulgarnością w myślach, słowach i gestach, przed masturbacją czy pornografią, przed molestowaniem seksualnym dziewcząt czy przed współżyciem przedmałżeńskim. Chodzi tu o coś pozytywnego. Chodzi zwłaszcza o wyjaśnianie chłopcom, że seksualność jest błogosławiona tylko w małżeństwie, gdyż współżycie seksualne to wyjątkowo czuły i wzruszający sposób okazywania miłości tej osobie, którą ktoś publicznie obiecał kochać aż do śmierci – w dobrej i złej doli. Współżycie to także sposób przekazywania życia dzieciom, a dzieci najszczęśliwsze są wtedy, gdy widzą, że ich rodzice odnoszą się do siebie z miłością i są sobie wierni. Wychowanie w czystości to uczenie chłopców wyjątkowej wrażliwości i subtelności w kontakcie z dziewczętami. To pomaganie im, by zachowali czystość i niewinność w myślach, wyobrażeniach, słowach, gestach i zachowaniach. A także by bezwzględnie i stanowczo dystansowali się od tych, którzy kpią sobie z miłości, czystości i wierności, którzy podpowiadają wyuzdane pomysły na więź z osobami drugiej płci albo usiłują podsuwać wulgarne treści czy obrazy w postaci książek, filmów, czasopism albo stron internetowych. Większość nastolatków zdaje sobie sprawę z wagi czystości. Rzadko można spotkać chłopaka, dla którego byłoby obojętne to, czy zwiąże się małżeństwem z dziewczyną czystą, czy też z taką, która współżyła już z innymi mężczyznami. Pozytywnym znakiem jest też to, że w Polsce od kilku lat działa Ruch Czystych Serc. Taki ruch pomaga nastolatkom przygotować się do zawarcia szczęśliwego małżeństwa i założenia trwałej rodziny. Ponadto, Ruch Czystych Serc to szansa na refleksję dla tych nastolatków, którzy uwierzyli cywilizacji egoizmu i wyuzdania, a teraz widzą, że są tacy młodzi ludzie, którzy żyją w czystości i którzy mówią o tym publicznie, z dumą i radością. ■

Wychowawca, któremu naprawdę zależy na losie wychowanków, wyjaśnia chłopcom, że czystość jest dla człowieka bezcennym skarbem!

Jest tak dlatego, że niektóre skutki nieczystości - zwłaszcza współżycia seksualnego przed ślubem – są nieodwracalne, bo przecież nieodwracalna jest krzywda, jaką się wtedy wyrządza tej drugiej osobie.

Rodzice powinni informować syna o tym, że jeśli spotka on kiedyś dziewczynę, która go zachwyci i którą będzie chciał poślubić, to ona ma prawo wprost zapytać go, czy z nikim nie współżył. Jeśli z kimś już współżył, a zaprze się tego, to małżeństwo może być nieważne ze względu na oszukanie tej drugiej osoby w tak istotnej sprawie.

Tylko chłopakowi czystemu dziewczyna może spokojnie zaufać, gdyż czystość to najlepszy dowód na to, że on panuje nad sobą, nad swoim ciałem, popędem, nad podnieceniem i emocjami, a także nad negatywnymi naciskami ze strony środowiska. Zachowanie czystości w okresie dorastania to najlepszy sposób przygotowania się do wiernej miłości w małżeństwie.