facebook
Audiobook:
O Janku przyjacielu młodzieży
autor: Maria Kączkowska
odcinek 33: Zadanie życia spełnione


W Waszych intencjach modlimy się codziennie
o godzinie 15:00 w Sanktuarium
M.B.Wspomożycielki Wiernych w Szczyrku
Za Tomka z W
Piotr
2020-03-29 19:05:04
Proszę o modlitwę w intencji mojego taty - aby szybko wrócił do zdrowia. Jest po ciężkiej operacji i w stanie zagrażającym życiu.
Krzysztof
2020-02-15 22:26:08
Proszę Boga Ojca w imię Pana Jezusa za wstawiennictwem Matki Najświętszej o opiekę od zła, szczęśliwą podróż i błogosławieństwo we wszystkich sprawach dla rodziny Jana.
Jan
2020-01-29 13:28:49
Blogi:
Agnieszka Rogala Blog
Agnieszka Rogala
relacje między rodzicami a dziećmi
Jak nie kochać dzieci.
Karol Kliszcz
pomiędzy kościołem, szkołą a oratorium
Bezmyślność nie jest drogą do Boga
Karol Kliszcz Blog
Łukasz Kołomański Blog
Łukasz Kołomański
jak pomóc im uwolnić się od uzależnień
e-uzależnienia
Andrzej Rubik
z komżą i bez komży
Tożsamość
Andrzej Rubik Blog
Maria Fortuna-Sudor Blog
Maria Fortuna-Sudor
na marginesie
Strach
Tomasz Łach
okiem katechety
Bóg jest czy nie jest?
Tomasz Łach Blog

Archiwum

Rok 2015 - kwiecień
Napisałem do was, młodzi, że jesteście mocni i że nauka Boża trwa w was

Ángel Fernández Artime

strona: 2Jako temat tego przesłania wybrałem piękne i dynamiczne słowa, jakie czytamy w pierwszym liście św. Jana: „Napisałem do was, młodzi, że jesteście mocni i że nauka Boża trwa w was” (1J 2,14).
Do takiego wyboru skłoniło mnie to, co wydaje mi się bardzo pięknym urzeczywistnieniem wezwania, jakie dzisiaj Pan Jezus kieruje do każdego z was, a które niewątpliwie ksiądz Bosko, w swoim geniuszu wychowawczym, umiałby uczynić wyzwaniem i celem codziennego życia. Moi drodzy młodzi, nie mogę ukryć tego mojego głębokiego przekonania: Pan, Jezus z Nazaretu, Syn Boży, jest prawdziwą drogą do prawdziwego szczęścia każdego z nas, każdego i każdej z was. I jak to powiedział papież Franciszek do was, ludzi młodych: „Jezus zachęca nas, byśmy Go naśladowali, byśmy wraz z Nim szli drogą miłości, jedyną, która prowadzi do życia wiecznego. Nie jest to droga łatwa, ale Pan nam zapewnia swoją łaskę i nigdy nie pozostawia nas samych... Ale jeśli otworzymy drzwi Jezusowi, jeśli pozwolimy, aby był On obecny w naszej historii, jeśli będziemy z Nim dzielić radości i smutki, to doświadczymy pokoju i radości, które może dać tylko Bóg, nieskończona miłość” (Orędzie Ojca Świętego Franciszka na XXIX Światowe Dni Młodzieży 2014).

Napisałem do was, że jesteście mocni

Treść Słowa Bożego jest bardzo daleka od pochlebstwa, nie jest też pustym słowem. W pełni potwierdza, iż nasz Bóg w swojej miłości jest pewien, że jesteście gwarantem Królestwa oraz bardziej sprawiedliwej i braterskiej ludzkości. Ta pewność zasadza się na zbliżeniu każdego i każdej z was do Pana Jezusa, do Jezusa Chrystusa. Prawdę mówiąc, moi przyjaciele, On nie będzie nigdy kimś obcym, jeśli zrobicie Mu miejsce w swoim sercu. Nasz ukochany ksiądz Bosko urzeczywistnił to wezwanie Pana w każdym ze swoich chłopców, tak jak uczyniłby to również dzisiaj w odniesieniu do każdego z was, pomagając wam w przebyciu cennej drogi wiary, która sprawia, że w sposób bardzo realny możecie doświadczyć miłości Boga w waszym życiu. Ksiądz Bosko całkowicie wierzył w was, ludzi młodych. Uczynił swoimi niepokoje, nadzieje i radości swoich chłopców (i wasze), żyjąc z nimi i wśród nich. A szczególnym darem było w nim to, że jako człowiek relacji osobistych, dobrego usposobienia, przyjaźni i dialogu wlewał w swoich chłopców pełną ufność, że mogą być silni na drodze swojego życia, silni w wierze, wierząc w swoje zdolności i możliwości. Czynił to wierząc, że wy możecie być i musicie być, ponieważ tego żąda Bog, prawdziwymi protagonistami waszego życia.

Pozwólcie nam kroczyć z wami, wśród was, przy waszym boku

Ksiądz Bosko odkrył z wielką mocą nieskończoną miłość Boga i wyruszył w drogę, pozwalając w swojej wolności, by Duch ukształtował w nim serce ojca dla jego chłopców, serce pełne ufności i wdzięczności, które sprawiło, że całkowicie poświęcił się dla swoich chłopców; serce na wzór serca Jezusa – Dobrego Pasterza, przyciągające najmniejszych i ubogich. Ta wspólna droga oznacza, że wzajemnie się wychowujemy, wnosząc dar, jakim sami jesteśmy; że zobowiązujemy się do wyruszenia w drogę, aby nadal wzrastać, darząc uwagą, sympatią i zainteresowaniem drugą osobę, dzieląc z nią te dążenia, pragnienia i nadzieje, które nadają sens waszemu młodemu życiu, a także naszemu życiu. Stanowi ona odpowiedź na wciąż aktualne i odnawiane zaproszenie, jakie kieruje do nas Pan, który chce, abyśmy należeli do Niego, stali się Jego uczniami. Ta salezjańska duchowość młodzieżowa, do której odkrywania i przeżywania wspólnie z nami was zapraszamy, jest duchowością codzienności, codzienności, która inspiruje się Jezusem Chrystusem, Osobą, w której wy, młodzi, odkrywacie obecność Boga i możecie się osobiście spełnić. Jest to również duchowość radości i optymizmu, która nie odrzuca wysiłku i odpowiedzialności, spoglądająca na życie z nadzieją. Jest to duchowość przyjaźni z Jezusem, która w komunii z Kościołem stwarza okazję do wzrastania w wierze. I na koniec, jest to duchowość służby i poświęcenia dla innych w codzienności i w prostocie. Taki jest salezjański sposób życia, zasadzający się na radosnym, a zarazem fundamentalnym przekonaniu, że w zwyczajnym życiu, dzień po dniu, w codzienności możemy spotkać Pana. ■
Tłumaczenie: dr Zdzisław Brzęk, salezjanin