facebook
Audiobook:
O Janku przyjacielu młodzieży
autor: Maria Kączkowska
odcinek 33: Zadanie życia spełnione


W Waszych intencjach modlimy się codziennie
o godzinie 15:00 w Sanktuarium
M.B.Wspomożycielki Wiernych w Szczyrku
Za Tomka z W
Piotr
2020-03-29 19:05:04
Proszę o modlitwę w intencji mojego taty - aby szybko wrócił do zdrowia. Jest po ciężkiej operacji i w stanie zagrażającym życiu.
Krzysztof
2020-02-15 22:26:08
Proszę Boga Ojca w imię Pana Jezusa za wstawiennictwem Matki Najświętszej o opiekę od zła, szczęśliwą podróż i błogosławieństwo we wszystkich sprawach dla rodziny Jana.
Jan
2020-01-29 13:28:49
Blogi:
Agnieszka Rogala Blog
Agnieszka Rogala
relacje między rodzicami a dziećmi
Jak nie kochać dzieci.
Karol Kliszcz
pomiędzy kościołem, szkołą a oratorium
Bezmyślność nie jest drogą do Boga
Karol Kliszcz Blog
Łukasz Kołomański Blog
Łukasz Kołomański
jak pomóc im uwolnić się od uzależnień
e-uzależnienia
Andrzej Rubik
z komżą i bez komży
Tożsamość
Andrzej Rubik Blog
Maria Fortuna-Sudor Blog
Maria Fortuna-Sudor
na marginesie
Teraz!
Tomasz Łach
okiem katechety
Bóg jest czy nie jest?
Tomasz Łach Blog

Archiwum

Rok 2014 - grudzień
Wyzwania dla szkół katolickich

Grażyna Starzak

strona: 14Na Jasnej Górze odbyło się 25. Forum Szkół Katolickich. W dyskusji podkreślano, że dzisiaj, z powodu zaawansowanego procesu laicyzacji, szkoła katolicka, również w Polsce, znajduje się w sytuacji misyjnej.

Reprezentanci prawie 600 szkół katolickich działających w Polsce zebrali się 6 listopada na Jasnej Górze. Myślą przewodnią 25. już Forum Szkół Katolickich były słowa św. Jana Pawła II: „Człowiek jest sobą przez Prawdę i staje się bardziej sobą przez coraz pełniejsze poznanie Prawdy". Uczestnicy forum modlitwą dziękowali też swojej Patronce - Matce Bożej Jasnogórskiej - za dotychczasowe osiągnięcia. A osiągnęli wiele. Szkoły katolickie zajmują czołowe miejsca w rankingach placówek oświatowych.
Abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, który był gościem forum, z uznaniem mówił o organizowanych od wielu lat wspólnych spotkaniach nauczycieli i uczniów szkół katolickich, które pozwalają „bronić się przed indywidualizmem" i trwać we wspólnocie Kościoła. Przewodniczący KEP relacjonował przebieg synodu biskupów o rodzinie, podkreślając znaczenie wychowania do wierności Prawdzie. - Warunkiem nierozerwalności małżeństwa, jego trwałości pozostaje wierność Prawdzie. Tam, gdzie słabnie wierność Prawdzie, objawia się niemoc wiary, a gdzie jest niemoc wiary, tam nie ma też siły do przekazu wiary następnym pokoleniom - mówił metropolita poznański.

W dyskusji podkreślano, że dzisiaj, z powodu zaawansowanego procesu laicyzacji, szkoła katolicka, również w Polsce, znajduje się w sytuacji misyjnej. - Dlatego m.in. szkoła katolicka powinna dbać o swoją tożsamość, bo tym, co może ofiarować jest przede wszystkim to, czym jest - podkreślał bp Marek Mendyk, asystent RSK, cytując jeden z dokumentów Kongregacji Edukacji Katolickiej. Dokument wraz z innymi, które mogą być pomocne w zarządzaniu szkołę i dydaktyce wręczono wszystkim uczestnikom forum. Otrzymali oni m.in. obszerny raport Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris „Czy Polska powinna ratyfikować Konwencję Rady Europy o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej?". Omawiając ów dokument prezes instytutu, pracownik Wydziału Prawa i Administracji UW prof. Aleksander Stępkowski, przedstawił wiele zastrzeżeń natury prawnej i moralnej, co do wspomnianej wyżej konwencji. Przypomniał, że w Polsce już obowiązuję wszystkie, przewidziane przez konwencję, techniczne rozwiązania służące zwalczaniu przemocy. Poza tym, jak wynika z prowadzonych przez europejską Agencję Praw Podstawowych badań, w Polsce 19 proc. kobiet doświadczyło przemocy. Średnia w UE wynosi 33 proc.
Pierwszego dnia forum dyrektorzy szkół katolickich zapoznali się także ze stanem prac nad nowelizacją ustawy o systemie oświaty, która miała trafić do Sejmu w połowie listopada. Siostra Patrycja Marta Garbacka z Rady Szkół Katolickich zwróciła uwagę, że w gąszczu nie zawsze potrzebnych zmian w prawie oświatowym, jedna, jeśli wejdzie w życie, jest oceniana pozytywnie przez radę. To zapis, który mówi, jakie wydatki na działanie szkoły można pokrywać z dotacji. Do tej pory nie można było np. płacić z tych pieniędzy księgowej w szkole. - W drodze negocjacji znaleziono rozwiązanie, które może być nam bardzo pomocne - mówiła s. Patrycja.
Siostrę Maksymilianę Wojnar z RSK niepokoją zmiany w prawie, które „odsuwają na dalszy plan podmiotowość nauczyciela i ucznia". - Jeżeli się odrzuci Boga, a to się niejako z urzędu robi, to na pewno w dalszej konsekwencji odrzucony będzie człowiek. I my to już w oświacie widzimy. Jeżeli chodzi o nauczycieli - wykreśla się z przepisów prawa zapisy o potrzebie doskonalenia zawodowego i rozwoju osobowego nauczycieli, natomiast wprowadza się zapis o „rozwoju" rozmaitych pseudoedukacyjnych instytucji.

W kolejnych dniach 25. Forum Szkół Katolickich zebrani na Jasnej Górze wysłuchali ciekawych referatów m.in. na temat historii RSK i szkolnictwa katolickiego w Europie Środkowo-Wschodniej. Tematem wystąpienia ks. Zenona Latawca, przewodniczącego RSK, byli „Apostołowie Prawdy" wspierający szkolnictwo katolickie. Na pytanie „Co to jest prawda?" próbował odpowiedzieć ks. dr Wojciech Węgrzyniak. „Prawo a moralność i polityka na przykładzie zagadnień bioetycznych" - tak brzmiał temat wykładu ks. prof. Franciszka Longchamps de Berie.
Jednym z tematów dyskusji na forum była także ideologia gender jako wyzwanie stojące przed szkolnictwem katolickim, którą zaczął ks. prof. Piotr Mazurkiewicz. Wśród prelegentów był również lekarz Piotr Klimas, specjalista ginekolog położnik. Tytuł jego wystąpienia brzmiał: „Prawda o życiu wobec wielorakich zagrożeń".
Po mszy św. kończącej forum jego uczestnicy ponowili Akt Zawierzenia szkolnictwa katolickiego Matce Bożej Jasnogórskiej Królowej Polski, która jest ich Patronką. ■

Bp Marek Mendyk, przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP, asystent Rady Szkół Katolickich powiedział „Don Bosco”:
- Na placówkach katolickich niezmiennie spoczywa wielkie zadanie budzenia wiary i dodawania młodym odwagi w wyznawaniu przynależności do Chrystusa. Wobec tego, co dzieje się w Polsce, ale też i na świecie, wobec - trzeba to głośno powiedzieć - planowanej ateizacji społeczeństwa, szkoły katolickie są ostoją tego, co piękne, co najbardziej wartościowe. Przede wszystkim więc muszą pilnować swojej tożsamości. Muszą mieć świadomość tego, czym, kim są – bo to jest przecież cały ogrom ludzi, którzy tworzą środowisko szkół katolickich – co chcą osiągnąć, do czego chcą doprowadzić młodego człowieka.

O pracach Rady Szkół Katolickich: WWW.rsk.edu.pl