facebook
Audiobook:
O Janku przyjacielu młodzieży
autor: Maria Kączkowska
odcinek 33: Zadanie życia spełnione


W Waszych intencjach modlimy się codziennie
o godzinie 15:00 w Sanktuarium
M.B.Wspomożycielki Wiernych w Szczyrku
Za Tomka z W
Piotr
2020-03-29 19:05:04
Proszę o modlitwę w intencji mojego taty - aby szybko wrócił do zdrowia. Jest po ciężkiej operacji i w stanie zagrażającym życiu.
Krzysztof
2020-02-15 22:26:08
Proszę Boga Ojca w imię Pana Jezusa za wstawiennictwem Matki Najświętszej o opiekę od zła, szczęśliwą podróż i błogosławieństwo we wszystkich sprawach dla rodziny Jana.
Jan
2020-01-29 13:28:49
Blogi:
Agnieszka Rogala Blog
Agnieszka Rogala
relacje między rodzicami a dziećmi
Jak nie kochać dzieci.
Karol Kliszcz
pomiędzy kościołem, szkołą a oratorium
Bezmyślność nie jest drogą do Boga
Karol Kliszcz Blog
Łukasz Kołomański Blog
Łukasz Kołomański
jak pomóc im uwolnić się od uzależnień
e-uzależnienia
Andrzej Rubik
z komżą i bez komży
Tożsamość
Andrzej Rubik Blog
Maria Fortuna-Sudor Blog
Maria Fortuna-Sudor
na marginesie
Teraz!
Tomasz Łach
okiem katechety
Bóg jest czy nie jest?
Tomasz Łach Blog

Archiwum

Rok 2014 - czerwiec
Pan nie przestanie wzywać

ANS

strona: 2Wywiad z ks. Ángelo Fernándezem Artime, dziesiątym następcą księdza Bosko.

Ksiądz jest księdzem Bosko dwusetlecia jego urodzin: jakie jest Księdza marzenie?

Moim marzeniem jest, aby nasze zgromadzenie i nasza Rodzina Salezjańska w tym roku obchodów dwusetlecia i w obecnym wieku były prawdziwie zgromadzeniem i Rodziną Salezjańską, jakich ksiądz Bosko chciał przez cały ten czas. Śnię o tym, aby zgromadzenie nie przestało jaśnieć swoim blaskiem i mogło zachować to, co dla niego jest charakterystyczne. Charyzmat, jaki Duch Święty wzbudził w księdzu Bosko, i aby wyróżniało się preferencją na rzecz ludzi młodych, zwłaszcza tych wszystkich, którzy mają mniej, wszystkich wykluczonych.

Rodzina Salezjańska jest obecna w przeszło stu krajach świata i na wszystkich kontynentach, będąc zanurzona w bardzo odmienne kultury. Jak w tej sytuacji można zachować jedność i tożsamość?

Jest to jedno z najważniejszych wyzwań, jakim musimy stawić czoło. Jest rzeczą bardzo ważną zapewnienie jedności, a ta jedność może być zagwarantowana wtedy, gdy wszyscy, w różny sposób, będą mieć udział w tym samym pniu, jakim jest ksiądz Bosko i charyzmat, jaki Duch Święty dał Kościołowi w osobie księdza Bosko. I niezależnie od osoby, która go reprezentuje, przełożony generalny jest węzłem jedności całej Rodziny Salezjańskiej.

Nie można zaprzeczyć kryzysowi powołań. Jakie będzie oblicze Zgromadzenia Salezjańskiego w XXI wieku?

Kiedy mówimy o kryzysie powołań, musimy pomyśleć przede wszystkim o tym, że świat jest o wiele większy niż obszar, który my zamieszkujemy. I to dotyczy całego Kościoła. Na przykład, gdy chodzi o Zgromadzenie Salezjańskie, silny rozkwit powołań obserwuje się obecnie na kontynencie azjatyckimi duże nadzieje wiąże się z nimi na kontynencie afrykańskim. Z wielką mocą pojawiają się również powołania w Ameryce Łacińskiej, a my musimy zapewnić solidną formację i większą wytrwałość.
O wiele większy problem z powołaniami występuje w Europie, bardziej w Europie Zachodniej niż Europie Wschodniej. W XXI wieku Zgromadzenie Salezjańskie z pewnością będzie zgromadzeniem pełnym życia, które być może zmieni trochę kolor skóry, będzie mówić innymi językami. Ale nie przestaniemy być w sposób odważny obecni także w Europie, stawiając mocne wyzwania przed ludźmi młodymi, pewni, że Pan nie przestanie wzywać i będzie nadal powoływał młodych we wszystkich częściach świata.

Jakie priorytetowe obszary misyjne istnieją dzisiaj? Czy internet jest jednym z nich?

Priorytetowa misja nie dotyczy tylko typu dzieła, ale zależy od konkretnego miejsca na świecie, w którym ono się znajduje. Niektóre z dzieł mało znaczących w jednym miejscu, w jakimś innym miejscu może być bardzo znaczące. Rzeczywiste ich znaczenie w danym kraju może być tu decydujące. Na przykład, może być tak, że w kontekście innych religii nie będzie łatwo utrzymać parafię katolicką(w pewnych miejscach jest to niemożliwe) i wtedy jakaś szkoła kształcenia zawodowego może stać się znaczącą platformą edukacyjną i ewangelizacyjną. To, co nie jest czymś nowym w Europie, może stanowić wielką nowość w innych częściach świata. Jednak niezależnie od rodzaju dzieła w danym kraju, najważniejsze jest to, do jakiego typu młodych jest ono adresowane. Kryterium w tym względzie będzie zawsze następujące: Tam, gdzie znajdują się młodzi, którzy najbardziej nas potrzebują, i gdzie chcemy udzielić odpowiedzi, które są najbardziej naglące dla ich konkretnego życia.
Oczywiście, kontynent cyfrowy i internet, we wszystkich swoich wyrazach, stanowią salezjańskie „podwórko”, na którym musimy być obecni, korzystając z tego dobra, jakie zawiera, pozostając czujni wobec zagrożeń, jakie może nieść. Ale niewątpliwie to wielkie podwórko salezjańskie, we wszystkich swoich wyrazach, będzie przeżywać swój wielki rozwój w najbliższych latach.

Jakie postaci historii salezjańskiej są Księdzu najbliższe?

Muszę powiedzieć, z ręką na sercu, że moją wielką pasją, gdy chodzi o historię salezjańską, jest ksiądz Bosko. Oczywiście, Pan Jezus jest najważniejszy w moim życiu, podtrzymuje je. Proszę Go, by mnie przybliżył do Ojca i by jego Duch towarzyszył zgromadzeniu i mojemu życiu, jednakże moją wielką miłością i moją pasją jest ksiądz Bosko. Kiedy myślę o księdzu Bosko, wzruszam się; kiedy mogłem doświadczyć chwil bliskości księdza Bosko na Valdocco, czułem, że moje serce wibrowało w szczególny sposób. A teraz, jako przełożony generalny, proszę go, aby moje serce upodabniało się coraz bardziej do jego serca, i aby wyprosił mi łaskę, bym odczuwał tak jak on by odczuwał, i myślał tak jak on by myślał. ■