facebook
Audiobook:
O Janku przyjacielu młodzieży
autor: Maria Kączkowska
odcinek 33: Zadanie życia spełnione


W Waszych intencjach modlimy się codziennie
o godzinie 15:00 w Sanktuarium
M.B.Wspomożycielki Wiernych w Szczyrku
Za Tomka z W
Piotr
2020-03-29 19:05:04
Proszę o modlitwę w intencji mojego taty - aby szybko wrócił do zdrowia. Jest po ciężkiej operacji i w stanie zagrażającym życiu.
Krzysztof
2020-02-15 22:26:08
Proszę Boga Ojca w imię Pana Jezusa za wstawiennictwem Matki Najświętszej o opiekę od zła, szczęśliwą podróż i błogosławieństwo we wszystkich sprawach dla rodziny Jana.
Jan
2020-01-29 13:28:49
Blogi:
Agnieszka Rogala Blog
Agnieszka Rogala
relacje między rodzicami a dziećmi
Jak nie kochać dzieci.
Karol Kliszcz
pomiędzy kościołem, szkołą a oratorium
Bezmyślność nie jest drogą do Boga
Karol Kliszcz Blog
Łukasz Kołomański Blog
Łukasz Kołomański
jak pomóc im uwolnić się od uzależnień
e-uzależnienia
Andrzej Rubik
z komżą i bez komży
Tożsamość
Andrzej Rubik Blog
Maria Fortuna-Sudor Blog
Maria Fortuna-Sudor
na marginesie
Teraz!
Tomasz Łach
okiem katechety
Bóg jest czy nie jest?
Tomasz Łach Blog

Archiwum

Rok 2014 - maj
Lekcja 5 Temat: Czy można na filmie pokazać Pana Boga?

ks. Tomasz Łach, salezjanin

strona: 21Czy wyświetlać filmy na katechezie? Oczywiście. Jednak pod warunkiem, że nie zastępują lekcji, a uczniowie będą odpowiednio i wcześniej przygotowani przez katechetę do ich odbioru.

Kiedy uczniowie pytają mnie: Kiedy będziemy oglądać film na religii? Odpowiadam – w lipcu. Następuje konsternacja. Wtedy wyjaśniam, że nie można zastępować lekcji filmem, gdyż szkoła to nie kino, a z kinem można poczekać do wakacji. Chcę kilka słów napisać o wykorzystywaniu filmów w katechezie. Na początku muszę stanowczo zaznaczyć, że wielkim nieporozumieniem jest wyświetlanie dzieciom filmów ZAMIAST lekcji. Film jako jeden z elementów większej całości? – jak najbardziej, ale zamiast…? Tyle mówi się o aktywizacji uczniów w czasie zajęć. Czyżby filmy nie były jedną z metod aktywizujących? Ależ będą! O ile zadbamy o właściwe przygotowanie do ich percepcji.
Trzeba zauważyć, że nie każdy film będzie odpowiedni do wyświetlenia go na katechezie. Myślę o różnych gatunkach. Są filmy edukacyjne, dokumentalne czy fabularne. Dwa pierwsze można z powodzeniem wykorzystywać na zajęciach jako ilustrację omawianej treści. Zarówno pod względem tematyki, jak i czasu trwania dobrze wkomponowują się w lekcję i są bardzo użyteczne. Inaczej jest z filmami fabularnymi. W przypadku fabuły mamy do czynienia ze specyficzną narracją, która nie tyle jest „odbiciem” na ekranie realnego świata, co światem „przekształconym” przez: aktorów, scenarzystę, a przede wszystkim reżysera. Opowiadają nam oni swoją historię. Stąd wniosek: Oglądając film fabularny nie zawsze poznajemy prawdę o świecie, ale widzimy świat tak jak widzi go artysta.
Jeszcze większy problem jest z filmami tzw. religijnymi, które próbują opowiadać o Bogu. Jest to przecież próba przedstawienia Tego, który ze swej natury sprzeciwia się jakiemukolwiek unaocznieniu. Boga nie można pokazać. On jest niewidzialny. W Starym Testamencie drugie przykazanie Dekalogu zabraniało przedstawiać Boga w jakiejkolwiek widzialnej postaci. Każda próba sprowadzenia Niewidzialnego do tego, co widzialne stwarzała niebezpieczeństwo grzechu bałwochwalstwa. Inaczej w Nowym Testamencie, Syn Boży, stając się człowiekiem, ukazał nam Ojca w ludzkiej postaci: „Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca” – czytamy w Ewangelii według św. Jana (J 14,9). Odtąd możemy więc Boga „oglądać” w Człowieczeństwie Jego Syna. Można na ekranie wiernie oddać kontekst historyczny i kulturowy czasów Chrystusa, ale jak pokazać te momenty, w których ujawnił swą boską moc, np. zmartwychwstanie albo przemienienie na górze Tabor? Jak pokazać Jego bóstwo? Myślę, że jest to zadanie niewykonalne. Dlatego też dobry film religijny to taki, który, opowiadając o spotkaniu Boga z człowiekiem, z jednej strony jest doskonały w swej formie, ale jednocześnie stawia widza na granicy transcendencji, próbując wskazać to, czego pokazać się nie da.
Czy wyświetlać filmy na katechezie? Oczywiście. Jednak pod warunkiem, że nie zastępują lekcji, a uczniowie będą odpowiednio i wcześniej przygotowani przez katechetę do ich odbioru. ■

Dobry film religijny to taki, który, opowiadając o spotkaniu Boga z człowiekiem, z jednej strony jest doskonały w swej formie, ale jednocześnie stawia widza na granicy transcendencji, próbując wskazać to, czego pokazać się nie da.