facebook
Audiobook:
O Janku przyjacielu młodzieży
autor: Maria Kączkowska
odcinek 33: Zadanie życia spełnione


W Waszych intencjach modlimy się codziennie
o godzinie 15:00 w Sanktuarium
M.B.Wspomożycielki Wiernych w Szczyrku
Za Tomka z W
Piotr
2020-03-29 19:05:04
Proszę o modlitwę w intencji mojego taty - aby szybko wrócił do zdrowia. Jest po ciężkiej operacji i w stanie zagrażającym życiu.
Krzysztof
2020-02-15 22:26:08
Proszę Boga Ojca w imię Pana Jezusa za wstawiennictwem Matki Najświętszej o opiekę od zła, szczęśliwą podróż i błogosławieństwo we wszystkich sprawach dla rodziny Jana.
Jan
2020-01-29 13:28:49
Blogi:
Agnieszka Rogala Blog
Agnieszka Rogala
relacje między rodzicami a dziećmi
Jak nie kochać dzieci.
Karol Kliszcz
pomiędzy kościołem, szkołą a oratorium
Bezmyślność nie jest drogą do Boga
Karol Kliszcz Blog
Łukasz Kołomański Blog
Łukasz Kołomański
jak pomóc im uwolnić się od uzależnień
e-uzależnienia
Andrzej Rubik
z komżą i bez komży
Tożsamość
Andrzej Rubik Blog
Maria Fortuna-Sudor Blog
Maria Fortuna-Sudor
na marginesie
Teraz!
Tomasz Łach
okiem katechety
Bóg jest czy nie jest?
Tomasz Łach Blog

Archiwum

Rok 2015 - maj
Bóg dał nam prawdziwą Mamę

Ángel Fernández Artime

strona: 2Sen, jaki ksiądz Bosko miał w Barcelonie w nocy z 9 na 10 kwietnia 1886 roku, a który później opowiedział głosem przerywanym łkaniem, jest doprawdy niezapomniany. Takim był dla tej ogromnej liczby chłopców, którzy, biegnąc wokół niego, krzyczeli: „Czekaliśmy na ciebie, bardzo czekaliśmy na ciebie, i w końcu jesteś: jesteś wśród nas!”. Jest przede wszystkim niezwykły ze względu na postać Pasterki, która powiedziała do księdza Bosko: „Pamiętasz o śnie, który miałeś w wieku 9 lat?”.
Obecność Maryi, Matki Jezusa, jest silna i znacząca, jako że to Ona, Dobra Pasterka, wiele razy prowadziła swoich synów do Jezusa.

Bóg wybrał dla swojego Syna prawdziwą mamę

My, jako członkowie Rodziny Salezjańskiej, nie możemy o nas myśleć bez Niej, ponieważ „Ona uczyniła wszystko” i nie przestaje czynić wszystko! W tym miejscu chciałbym zapytać: Kim jest Maryja dla was? Kim jest dla ciebie? Kim jest dla mnie?
Najdrożsi, zachęcam was do kontemplacji Maryi oczyma mądrości i serca, kontemplowania Jej jako Niewiasty, Mamy, Mistrzyni i Wspomożycielki.
Jest Ona przede wszystkim Niewiastą. „Niewiasto, oto syn twój!”. „Kobieta” (w tłumaczeniu polskim „niewiasta”): to piękne imię, jakie zostało nadane nowej Ewie, matce nowego Adama. W Niej cała ludzkość budzi się do nowego życia i odżywa za sprawą działania Syna. Nie możemy otworzyć się na tajemnicę Wcielenia bez kontemplowania Jej jako niewiasty. A kontemplować Ją jako niewiastę oznacza opowiedzieć się coraz bardziej za drogą człowieczeństwa, która będzie znaczyć powołanie salezjańskie wszystkich członków naszej Rodziny. Żyjemy i pracujemy na rzecz prawdziwej ludzkości, braterskiej i solidarnej, czyniąc to w pokoju.
Maryja jest dla nas także Matką, więcej, powiedziałbym nawet, że jest Mamą! Bóg wybrał dla swojego Syna prawdziwą mamę. Z całą pewnością Jezus, w czasie gdy wzrastał u boku Maryi i Józefa, umiał rozpoznać w swoim wnętrzu ciepłą i serdeczną miłość, jakiej doświadczył przez całą wieczność u boku swojego Ojca, Ojca wszystkich.
Maryja była mamą, jak wiele naszych mam. Jest mamą, ponieważ się o nas troszczy! Jest Ona naszą Matką, ponieważ otaczając nas swoją opieką, uczy nas w głębi naszej duszy, byśmy się zatroszczyli o nas samych, a także jedni o drugich, o życie, o stworzenie, o rozwój naszych braci i sióstr, o życie tych, którzy są najbardziej zagrożeni na jego utratę, na zatracenie się...
Najdrożsi, jako Rodzina Salezjańska, jako przyjaciele księdza Bosko, zatroszczmy się o życie! Zatroszczmy się jedni o drugich!
Nie możemy zapomnieć również o tym, co uczynił nasz kochany ksiądz Bosko, kiedy stracił mamę Małgorzatę: Udał się do sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia i z całą szczerością odnowił swoje synowskie oddanie i zaufanie do mamy, która zawsze była tam, u jego boku, z nim i jego chłopcami. Również my dzisiaj chcemy powiedzieć Maryi: Bądź naszą mamą! I naucz nas troski o życie?
Maryja jest także naszą Mistrzynią! Ona, kobieta matka, została wskazana przez Jezusa księdzu Bosko jako ta, pod kierunkiem której miał zrealizować wyznaczoną misję: Mistrzyni, pod kierunkiem której możesz stać się mądry, a bez której wszelka mądrość staje się głupotą. Czy my jesteśmy dobrymi uczniami Maryi, jak nimi byli ksiądz Bosko, matka Mazzarello i pierwsi członkowie naszej Rodziny Salezjańskiej?

Maryja jest Wspomożeniem

Pierwszym czynem tej niewiasty, już matki, po zwiastowaniu Anioła, było oddanie się na służbę Elżbiecie. Jakże piękny wyraz służby w Kościele, a zwłaszcza salezjańskiej: Z pośpiechem staramy się oddać na służbę, aby zatroszczyć się o życie, które wzrasta i które często jest zagrożone; z pośpiechem, aby odpowiedzieć na krzyk ludzi młodych, zwłaszcza tych znajdujących się w największym niebezpieczeństwie; z pośpiechem, ale bez szaleńczego pędu, tzn. poświęcając wystarczający i odpowiedni czas.
Tak więc, drodzy bracia i siostry, mówię wam ponownie: nie obawiajcie się niczego! Ponieważ Maryja jest naszą Pomocą. Ona jest naszą Matką i Mistrzynią, która uczy nas, jak być prawdziwymi uczniami misjonarzami Jezusa i zatroszczyć się o nasze życie, aby uczynić je bardziej ludzkim, według miary Jezusa, Słowa odwiecznego, zrodzonego z Niewiasty. ■