facebook
Audiobook:
O Janku przyjacielu młodzieży
autor: Maria Kączkowska
odcinek 33: Zadanie życia spełnione


W Waszych intencjach modlimy się codziennie
o godzinie 15:00 w Sanktuarium
M.B.Wspomożycielki Wiernych w Szczyrku
O ustanie pandemii corona wirusa
Staszek
2020-05-29 10:06:03
W intencji wszystkich MAM
Ala
2020-05-29 10:04:41
Za Tomka z W
Piotr
2020-03-29 19:05:04
Blogi:
Agnieszka Rogala Blog
Agnieszka Rogala
relacje między rodzicami a dziećmi
Jak nie kochać dzieci.
Karol Kliszcz
pomiędzy kościołem, szkołą a oratorium
Bezmyślność nie jest drogą do Boga
Karol Kliszcz Blog
Łukasz Kołomański Blog
Łukasz Kołomański
jak pomóc im uwolnić się od uzależnień
e-uzależnienia
Andrzej Rubik
z komżą i bez komży
Na dłoń czy na klęczkach?
Andrzej Rubik Blog
Maria Fortuna-Sudor Blog
Maria Fortuna-Sudor
na marginesie
Strach
Tomasz Łach
okiem katechety
Bóg jest czy nie jest?
Tomasz Łach Blog

Archiwum

Rok 2007 - listopad
PLACÓWKI SALEZJAŃSKIE. Lubrza

salezjanie z Lubrzy

strona: 21Lubrza jest położona w przepięknej okolicy między Gorzowem Wielkopolskim a Zieloną Górą. Otaczają ją lasy i jeziora. Początkowe dzieje osady i parafii łączą się z cysterskim opactwem w Paradyżu. Do tego bowiem opactwa należała Lubrza od 1246 r. Salezjanie przybyli tu po drugiej wojnie światowej.

Cystersi przez kilka wieków otaczali opieką duszpasterską wiernych w Lubrzy i w okolicznych wioskach, krzewiąc kulturę. Około 1670 r. wznieśli w Lubrzy pierwszy kościół. Prawdopodobnie uległ zniszczeniu, gdyż w 1776 r. został poświęcony nowy pw. św. Jana Chrzciciela, który został spalony w 1945 r. w czasie działań wojennych. Po zakończeniu wojny życie parafialne skupiło się więc wokół dawnego zboru protestanckiego, później poświęconego i zamienionego na kościół katolicki.

Pierwszym proboszczem po wojnie był saletyn – ks. Stani-sław Krzyworączka. Saletyni pracowali jednak w Lubrzy bardzo krótko, gdyż już w 1945 r. parafię przejęli salezjanie, którzy wybudowali tu nowy dom zakonny i Oratorium. Pierwszym proboszczem salezjaninem został ks. Stanisław Pływaczyk. Od 1 lipca br. dyrektorem domu zakonnego i jednocześnie proboszczem jest ks. Marek Konkol.

Obecnie salezjanie w Lubrzy obejmują swoją troską zarówno dzieci i młodzież, jak i starszych, prowadząc formację w różnych grupach. Sercem parafii jest Oratorium Urządzone tak, aby mogło być miejscem zabaw i formacji dla młodych. W jego progach znalazła swoje miejsce m.in. kawiarenka, sala komputerowa z możliwością korzystania z Internetu, sala telewizyjna, w której odbywa się większość spotkań, a także pomieszczenie, w którym stoi stół bilardowy, stół do ping-ponga, piłkarzyki. Kierownikiem Oratorium jest ks. Kamil Szkoła. Ks. Kamil opiekuje się również ministrantami oraz uczy religii w gimnazjum w Lubrzy, a także w Szkole Podstawowej i w przedszkolu w pobliskim Świebodzinie.

Do parafii Lubrza przynależy aż sześć kościołów filialnych. We wszystkich posługę pełnią salezjanie z lubrzańskiego domu zakonnego. W tych kościołach dzieci i młodzież objęte są szczególną troską przez ks. Jarosława Luberę, który stara się integrować parafię. Ks. Jarosław jest opiekunem ministrantów z kościołów filialnych, a także katechetą w Szkole Podstawowej w Mostkach.

W czasie wakacji wspólnota z Lubrzy otwiera swoje gościnne progi dla wielu grup dzieci i młodzieży – nie tylko ze środowisk salezjańskich – które przyjeżdżają w te piękne okolice wypocząć, nabrać sił do pracy w nowym roku szkolnym, dostrzec wielkość Stwórcy.